Gå till innehållet

Regeringen: Negativ trend för miljömålet levande skogar

Skogsmiljöer med rödlistade arter behöver bevaras långsiktigt över hela landet, anser SLU Artdatabanken. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen och regeringen är inte överens om hur det går för miljömålet Levande skogar. Skogsstyrelsen anser att utvecklingen är neutral (varken positiv eller negativ), men regeringen anser att trenden är negativ. Det avslöjar Altinget.

Det är i budgetpropositionen som Regeringen skriver om miljömålet Levande skogar att trenden bedöms som “negativ eftersom skyddsvärda skogar fortsatt blir avverkade och antalet arter som blir rödlistade ökar. Nuvarande beslutade eller planerade styrmedel är inte tillräckliga för att nå miljökvalitetsmålet”. Dessutom beskrivs hur regeringen har “en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras, antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar samt att miljöhänsynen i skogsbruket ska öka”.

Skogsstyrelsen, som ansvarar för miljömålet, anser att utvecklingen för Levande skogar är neutral, vare sig tydligt positiv eller negativ.

Nya uppgifter efter senaste utvärderingen
I ett sms till Altinget skriver miljöminister Isabella Lövins pressekreterare att det inte bara är myndigheternas utvärderingar som ligger till grund för regeringens bedömning, utan exempelvis även Artdatabankens nya rödlista. Den publicerades efter den senaste redovisningen av miljömålen och visade att nästan hälften av alla hotade arter är knutna till skogen.

– Brist på kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som aldrig har slutavverkats, är en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade. För att vända trenderna med fortsatt minskande populationer behöver oskyddade skogsmiljöer, med rödlistade arter, bevaras långsiktigt över hela landet, skrev SLU Artdatabanken i sin sammanfattning av Rödlistan 2020.

Källa: Altinget

Mer att läsa