Gå till innehållet

Regeringen förlänger kalkbrytningstillstånd på Gotland – “oacceptabelt”

Regeringen meddelade idag att Cementas kalkbrytning på Gotland får fortsätta till 31 december 2022. Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace kommer överklaga beslutet.

– Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna – trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven. Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade i somras Cementas ansökan om ökad kalkstensbrytning på Gotland eftersom underlaget hade så väsentliga brister att det inte kunde ”utgöra grund för ett ställningstagande”. Men näringslivet pumpade ut ett budskap om att ett stopp skulle leda till cementkris, tvärbroms för industrin och massarbetslöshet. I september röstade samtliga partier i riksdagen en lagändring för Cementa. Något som Lagrådet, den myndighet som granskar regeringens lagförslag innan de lämnas till riksdagen, ansåg kan ”skada tilltron till rättssystemet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag”.

– Att regeringen valt att kringgå miljöbalken och domstolarna är ett farligt prejudikat. Miljöbalken är ett av våra viktigaste verktyg för att säkra miljön för kommande generationer. Risken är att andra företag kommer utnyttja sin dominerande marknadsställning för att komma runt våra miljölagar, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Naturskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande att Cementa redan tecknat ett avtal med Nordkalk om att leverera tillräckliga mänger kalksten för att försörja Sverige med cement i sex år, så problemet med kalkbrist såg redan ut att redan vara löst.

Både Greenpeace och Naturskyddsföreningen har meddelat att de kommer överklaga beslutet.

– Vi bedömer att vi har goda utsikter att få beslutet upphävt med tanke på de allvarliga riskerna för både miljön och rättssäkerheten. Gör vi inget riskerar vi att detta öppnar upp för att andra företag också ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Källor: Ekot, Naturskyddsföreningen och Greenpeace

Mer att läsa