Gå till innehållet

Regeringen föreslår ny nationalpark – första sedan 2009

Länsstyrelsen har redan gått ut med att Sveriges 30:e nationalpark – Åsnen i Alvesta och Tingsryds kommuner ska invigas den 26 maj. Nu har regeringen meddelat att de lägger ett förslag om att området ska bli den första nya nationalparken sedan 2009.

– Våra nationalparker är unika naturområden som är till för alla, både närboende och mer långväga besökare. Genom att utse Åsnens nationalpark tillgängliggör vi vår fantastiska natur för fler, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Förutom att områdets natur skyddas kommer det även satsas på information, naturvägledning och tillgänglighet för att allmänheten lättare ska komma ut i Åsnenområdets 1873 hektar, varav 1390 hektar är vatten och 483 hektar är land.

I området finns ädellövskogar med ett ovanligt rikt växt- och djurliv med mycket lavar, svampar och vedlevande insekter. Längs stränderna växer många gamla och grova träd och området rymmer bland annat fågelarter som fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett och storlom. I vattnet lever ett 20-tal fiskarter

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa