Gå till innehållet

Redkordlite grundvatten i Blekinge, Öland och Gotland

Närsholmen, Gotland. Foto: Erik Hansson

Närsholmen, Gotland. Foto: Erik Hansson

Sydöstra Sverige har inte haft så här lågt grundvatten sedan mätningarna började för över 50 år sedan. Enligt SMHI är det en föraning om hur klimatförändringarna kommer påverka regionen.

Det har regnat så lite i höst, vinter och vår i sydöstra Sverige att grundvattennivån, som brukar vara upp till en meter högre, är rekordlåg. Det är dessutom en tendens som funnits i flera år och det kan ta tid innan situationen förbättras.

– En återhämtning kan handla om veckor och månader. Det är väldigt viktigt att vi får stora nederbördsmängder innan växtperioden startar och värmen kommer. Regn som kommer efter att växtsäsongen startar brukar antingen tas upp av växterna eller avdunsta, säger Bo Thunholm hydrogeolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning, till Dagens Nyheter.

Att sydöstra Sverige kommer få ont om vatten har SMHI förutspått i sina prognoser för klimatförändringar i Sverige och Jakob Levén, enhetschef grundvattenfrågor SGU, menar att “det är helt klart en varningssignal om att börja tänka på vattentillgången på lång sikt”.

SGU menar att dricksvattenförsörjningen måste tas på allvar och att det måste till bättre planering och övervakning inför framtiden. Bland annat med fler reservvattentäkter.

Nu körs vatten till Öland med stora tankbilar för att fylla på vattenbeståndet inför sommaren och den annalkande turistsäsongen.

Källa: Dagens Nyheter

Mer att läsa