Gå till innehållet

Recension av viktig klimatbok

Recension av boken ”Big World Small Planet” av Johan Rockström och Mattias Klum. Alla våra bokrecensioner kan läsas här.

Omslaget till "Big World Small Planet" av Johan Rockström och Mattias Klum

Omslaget till “Big World Small Planet” av Johan Rockström och Mattias Klum

Det är lätt att känna sig lite dum eller oinsatt i klimatfrågan. Inte bara för att det är ett sådant komplext ämne med mängder av faktorer som påverkar varandra, utan också för att klimatforskningsförnekarna i många år jobbat hårt med att försöka så frön av osäkerhet. I kommentarsfält till nyheter om den globala uppvärmningen kan man vara säker på att hitta någon länk till en blogg med ett officiellt-klingande namn som med hjälp av väl utvalda diagram och selektiva tidsperioder kan få många med öppna sinnen att bli osäker.

I “Big World Small Planet” går Johan Rockström, “en av världens ledande experter på hållbar utveckling”, noggrant igenom den komplicerade frågan och använder sig av smarta uttryck och beskrivningar för att göra det lättare att förstå. Han är också noga med att hela tiden räkna “lågt” för att inte avrundningar eller uträkningar ska visa sig vara felaktiga och därmed givna måltavlor för motståndarsidan.

Huvudbudskapet är att vi brukade bo i en liten värld på en stor planet, men i takt med att vi tagit för oss allt mer av jordens resurser lever vi nu i en stor värld på en liten planet (titeln på boken) och behöver visa större hänsyn för att vi inte ska passera de gränser som gör att jorden inte kommer kunna återhämta sig.

Boken inleds med tio kortfattade budskap så att läsaren snabbt ska sätta sig in i problematiken. Redan här märks en viktig aspekt – det är en hoppfull bok. För även om inte allvaret i situationen förminskas (“vi står inför den största utmaningen i mänsklighetens historia” och “för första gången i människans historia kan vi ha drivit planeten för långt”) så visar Johan Rockström att det både finns goda möjligheter att ställa om till en hållbar värld och att det är lönsamt att göra det. Lönsamt inte bara för naturen, utan även för världens ekonomi. Faktum är att det är den enda möjligheten.

Förklaringsmodellen bygger bland annat på de nio planetära hållbara gränserna. Vi har redan passerat fyra av dessa nio gränserna; klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Av dessa är det artutdöendets takt och flödet av kväve som är de mest alarmerande och där risken anses stor för “oåterkalleliga förändringar”. Boken förklarar också tydligt att de här gränserna hänger ihop. Att misslyckas på ett område ökar risken att andra områden följer efter.

Att läsa igenom “Big World Small Planet” ger inte en känsla av hopplöshet. Snarare känner jag beslutsamhet – nu måste vi agera. Vi vet idag hur vi måste göra för att hjälpa vår planet att orka med oss i framtiden. Nu krävs det bara politikers, företags och privatpersoners mod och vilja till förändring.

Johan Rockström har skrivit en grundlig och väldigt intressant bok som ofta tar långa vägar mot slutsatserna. Det är tydligt att han vill ha ordentligt på fötterna inför varje slutsats och därför påminner texterna något mer om forskningsrapporter än populärvetenskap som är lätt att ta till sig.

Tillsammans med Mattias Klums väldigt varierade bilder, men de flesta i dokumentär stil, ger “Big World Small Planet” en bra grund att stå på för att kunna diskutera klimatfrågan och hänga med i debatten inför det viktiga klimattoppmötet i Paris i höst.

Betyg: 3 av 5

• Alla våra bokrecensioner.

Transparens: Vi fick boken av förlaget Max Ström.

 

Mer att läsa