Gå till innehållet

Recension av utmärkt app om svenska fiskar

Recension av IOS- och Android-appen Fisknyckeln. 

fisknyckeln_Fisknyckeln är framtagen av Sportfiskarna i samarbete med ArtDatabanken och Svenska artprojektet. Den innehåller fler än 50 svenska fiskarter och ger utförliga beskrivningar av deras utseende, levnadsmiljö, föda, utbredningsområde, hur fisket fungerar och om arten är lämplig som föda. Dessutom finns till varje fisk några speciella fakta som att gäddan har 3000 tänder och att ålen är nästintill utrotad i Sverige, bara 1 procent återstår av beståndet från 1950-talet.

Varje art visas också med snygga teckningar, utbredningskartor och ibland även foton. Ett av få klagomål jag har på Fisknyckeln är att det kunde varit fler foton. Det är lite snålt i dagsläget och många arter har enbart en eller två målningar.

Alla fiskar får i stort sett lika mycket utrymme och fakta. Det gäller kända arter som gädda, abborre, ål och öring, men också fiskar som jag personligen visste väldigt lite om: stäm, stutare, bäcknejonöga och elritsa. För oss som behöver lära oss hur man skiljer fiskar åt finns dessutom funktionen Nyckeln där man klickar på olika bilder för att avgöra en fisks art. Har den taggig ryggfena, bukfenor utan taggar, huvud utan gropar, fenor utan rött och liten mun? Då är det troligen en tjockläppad multe enligt Fisknycken.

abborre_fisknyckeln_2Det finns också en utförlig ordlista där termer som abiotiska faktorer, evertebrater, katadrom och limnologi förklaras kortfattat.

Fisknyckeln är helt enkelt en fantastisk och utförlig guide till svenska fiskar som dessutom är gratis sedan den 25 juni 2014.

Det är så här appar ska göras. Tydligt, snyggt och informativt.

SAMMANFATTNING:

Fisknyckeln
Format: IOS och Android
Pris: Gratis (sedan 25 juni 2014)

Betyg: 4+ av 5

+ Snygg och användarvänlig
+ Utförlig
+ Snabb
+ Smart artbestämning
+ Nybörjarvänlig ordlista
+ Prisvärd

– Få bilder till arterna
– Det hade inte skadat med tydligare information om vilka arter som är ok att fiska utifrån t ex WWF:s Fiskguide
rekommenderar-storsvart-webb

Mer att läsa