Gå till innehållet

Recension av omfattande verk om världens alla fåglar

Recension av Josep del Hoyo och Nigel J. Collars ”International Illustrated Checklist of the Birds of the World”. Alla våra bokrecensioner kan läsas här.

International Illustrated Checklist of the Birds of the Worlds omslag.

International Illustrated Checklist of the Birds of the Worlds omslag.

“International Illustrated Checklist of the Birds of the World” är ovanligt nog en titel som ordagrant beskriver innehållet. Det är helt enkelt en internationell, illustrerad krysslista över världens fåglar. Varken mer eller mindre.

Det första som slår en med “International Illustrated Checklist of the Birds of the World” är vilket enormt verk det är. Nästan 4500 arter listas med 8290 illustrationer och 4428 distributionskartor. Det är inte konstigt att boken väger närmre fem kilo. Och då är det här bara del ett. Del två kommer först 2016.

Första delen av “International Illustrated Checklist of the Birds of the World” innehåller bara “icke-tättingar” – det vill säga allt från rovfåglar och strutsfåglar till änder och vadare, men inga sångare, mesfåglar eller kråkfåglar. Varje art presenteras väldigt kortfattat med en bild på hane och hona (om de skiljer sig åt) och en text som egentligen bara tar upp namn, distribution (var i världen de finns) och taxonomi (indelning i släkte och familj).

Det är intressant att se hur nästan identiska arter finns på isolerade platser runt om i världen och vilka släkten som är mest utbredda. Det är också påfallande hur få endemer (arter som enbart finns på en plats) vi har i Sverige och Norden. De flesta fåglar som ses hos oss finns även på andra platser i världen.

Målningarna håller hög kvalitet och fungerar fint som artporträtt, men de ser inte alltid så verkliga ut och det är en bra bit från Dan Zetterström-klass.

Hur uttömmande “International Illustrated Checklist of the Birds of the World” än må vara så kommer jag inte ifrån känslan att det här med enkla medel kunde göras bättre. En tydligare släktindelning med exempelvis olika färger som syns även på kanten av sidorna hade inte skadat. Att hitta en viss art i en stor familj är inte det enklaste, om man ens lyckas bläddra fram familjen.

Någon ytterligare allmän text i introduktionen om världens fåglar hade inte heller skadat och jag saknar över huvud taget fler pedagogiska grepp. Boken känns skriven för de redan inbitna utan alltför stora ambitioner att locka in nytillkomna.

Så här ser ett typiskt uppslag ut i International Illustrated Checklist of the Birds of the World.

Så här ser ett typiskt uppslag ut i International Illustrated Checklist of the Birds of the World.

Jag tycker också att varje art hade kunnat få lite mer information. Som det är nu är det bara ytterst få arter som har någon intressant text över huvud taget och då är det nästan alltid en kort redogörelse för om en art ska eller har delats upp i flera.

“International Illustrated Checklist of the Birds of the World” är kanske ett måste för en taxonom eller du som har ett väldigt stort intresse för hur världens arter delas upp. Mitt intresse (och bokens betyg) räddas av ren kvantitet. Det är ett så omfattande verk att det är lätt hänt att tiden rinner iväg medan man studerar jordens alla fantastiska fåglar.

Betyg på “International Illustrated Checklist of the Birds of the World”: 3 av 5

Läs mer:
• Alla våra bokrecensioner.

Transparens: Vi fick ett recensionsexemplar av förlaget Lynx.

Mer att läsa