Gå till innehållet

Recension av bok som hyllar Nordens natur

Omslaget till boken “Vilda Norden”.

Recension av boken “Vilda Norden” av Jan Pedersen och Henrik Karlsson.

Naturfotograferna Jan Pedersen och Henrik Karlsson väljer i sin gemensamma bok “Vilda Norden” att lyfta fram den nordiska naturen och de gör det med ett personligt anslag. Både när det gäller urval av naturområden som lyfts upp och i hur boken läggs upp. Jag gillar det.

När Jan Pedersen och Henrik Karlsson får välja ut vad som definierar den nordiska naturen väljer de ut öppna landskap, vattenriken, ädellövskog, taiga, fjällvärlden, branta Atlantkuster och Arktis. Andra naturfotografer hade säkert valt andra platser, men urvalet i “Vilda Norden” ges väldigt bra stöd i text och bild. Det går inte att att läsa igenom boken och efteråt hävda att det inte är något speciellt med exempelvis taigan eller fjällvärlden (om nu någon skulle få för sig något sådant). Texterna och bilderna är alldeles för bra för det.

Det går inte heller att läsa igenom “Vilda Norden” utan att känna en stor stolthet för den natur som vi faktiskt har här i Norden. Hur häftigt är det inte att vi har myskoxar i de svenska fjällen (dags att inkludera den i svenska faunan kanske?), att vårt grannland i nordväst har späckhuggare, att Europas största skalbaggar (ekoxen) lever i våra gamla ekhagar eller att våra skogar är fyllda av ugglor som lockar fågelskådare från när och fjärran?

“Vilda Norden” lyfter fram olika naturområden och arterna som trivs i dessa med texter som ger en snabbkurs i varje ämne. Vi får också väldigt kortfattade tips om hur miljöerna och arterna kan upplevas. I slutet av boken tar den en något oväntad gir i kapitlet “Upplevelser i det vilda”. Här lyfts naturturismen fram, något som Jan Pedersen och Henrik Karlsson ägnar sig åt i företaget Wild Nature. Men också specifika upplevelser som är värda ett besök i Norden, så som trandansen och stararnas mäktiga formationer (“Sort sol”).

Jag förstår och uppskattar tanken, men det halva steget in i guideböckernas värld gör mest att boken känns lite splittrad. Upplevelsetipsen håller inte samma nivå som övriga boken. Tur då att det bara är en bråkdel av innehållet och att resten är en imponerande uttömmande genomgång av natur som man inte behöver ta flyget till.

Jan Pedersen och Henrik Karlsson må vara naturfotografer, men det är inget fel på texterna i “Vilda Norden”. De är väl utvalda, faktabaserade berättelser om arterna och miljöerna. Om hoten mot arterna, naturvårdsinsatserna som nått resultat, ädellövsskogarnas åldersglapp, späckhuggarnas sociala liv, havsörnens comeback och om gaddsteklarnas varierade liv. En genomläsning ger en bra grundkunskap i Nordens fantastiska natur.

Texterna i all ära, men det är naturligtvis bilderna som står i centrum när två framstående naturfotografer gör en bok ihop. Här finns allt från läckra artporträtt och absorberande landskapsbilder till en eller annan riktig prisvinnare, som exempelvis den dykande kungsfiskaren. Det är bilderna som lyfter boken den där extra nivån.

Författarna skriver att de vill lyfta den nordiska naturen för att visa att man inte behöva åka långt för att uppleva storslagen natur. Det är bara att instämma.

Betyg: 4 av 5

Transparens: Vi fick ett recensionsexemplar av boken från förlaget.

Mer att läsa