Gå till innehållet

Reaktioner på Naturvårdsverkets nya analys av vargpopulationen

Varg. Foto: Niclas Ahlberg http://www.natursidan.se/tag/niclas-ahlberg/

Varg. Foto: Niclas Ahlberg 

Naturvårdsverket har nu låtit två oberoende forskargrupper – en från Sverige och en från USA – göra sårbarhetsanalyser för varg. Slutsatsen är att den svenska vargstammen behöver innehålla minst 300 vargar om det invandrar nya vargar med nya gener till landet. Myndigheten anser därmed att vargen har gynnsam bevarandestatus.

– En förutsättning för en vargstam på 300 vargar är att det kommer in vargar som inte är besläktade med den svenska vargstammen som får valpar för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Det behövs att det kommer in en ny varg minst vart femte år, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten för Viltanalys på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket anser att den svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus idag eftersom antal vargar i Sverige beräknas uppgå till ungefär 400.

Miljöminister Åsa Romson (MP) kommenterar Naturvårdsverkets rapport så här:

– Nu är det för första gången fastslaget på vetenskaplig grund vad som är gynnsam bevarandestatus. Förra gången bestämde den dåvarande regeringen på politisk grund att 270 var detsamma som gynnsam status.

Varg. Foto: Fredrik Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-fredrik-nilsson/

Varg. Foto: Fredrik Nilsson 

Men de amerikanska forskarna Scott Mills och Jennifer Feltner vid North Carolina State University menar, enligt TT, att det krävs 600 vargar i Sverige för att de “på ett fullständigt sätt ska uppfylla sin ekologiska roll i Sverige”. Samma slutsats kommer den franske forskaren Guillaume Chapron, som är med i den svenska forskargruppen, fram till.

Världsnaturfonden anser att “rapporten är ett viktigt steg framåt och nu finns det vetenskapliga underlaget för att bestämma gynnsam bevarandestatus”, men de tar också upp problem i materialet. De menar att siffran 300 vargar bygger på att allt står väl till med vargarna i Skandinavien och så är inte fallet enligt Världsnaturfonden.

– Den skandinaviska vargpopulationen är kraftigt inavlad på grund av att de är mer eller mindre isolerade från vargarna i Finland och Ryssland. För att siffran 300 individer ska gälla finns det krav – det måste i snitt komma in en helt ny varg med nytt blod vart femte år från öst till Skandinavien. Denna varg måste dessutom få avkomma som får egna ungar. Om detta inte sker kommer den genetiska isoleringen att öka, skriver WWF i ett pressmeddelande.

De senaste 32 åren har endast fem vargar invandrat till landet och bidragit till den skandinaviska genpolen, vilket är mindre än rapporten räknat med.
– Om invandringen av varg inte ökar dramatiskt måste antalet vargar vara betydligt högre än de 300 som föreslagits, anser Världsnaturfonden.

På andra håll tas beskedet emot mer positivt. Lantbrukarnas Riksförbund är nöjda med nivån på antalet vargar:

– Det är ett välkommet besked. Vi har nu långt fler än 300 vargar, vilket borde innebära att rådande förvaltning med licensjakt kan fortsätta, säger Lantbrukarnas Riksförbund förbundsordförande Helena Jonsson.

Men oroar sig för att det ställs för hårda krav för tamdjursägare:

– Det finns skrivningar om att utreda om djurhållare ska vara skyldiga till viss stängsling innan skyddsjakt kan komma i fråga. Någon sådant krav finns det inget lagstöd för. LRF motsätter sig bestämt en sådan utveckling. Som djurägare är man skyldig att hägna in sina djur genom vedertagen stängsling men inte att hålla rovdjuren utestängda, säger Helena Jonsson.

På svenska jägareförbundet tar man lätt på forskningen:
– Den naturvetenskapliga forskningen ska enbart stå för vetenskapliga bedömningar. Eftersom djuren påverkar landsbygdens näringar, jaktutövningen och inte minst många människors livskvalitet negativt är detta en samhällsfråga, säger Torbjörn Lövbom ordförande för Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

De menar att Sverige bör ha “högst 150 vargar” för att nå gynnsam bevarandestatus.

– Den nivån är en avvägning mellan de vetenskapliga kraven för vargstammens välbefinnande och den påverkan vargen har på alla de människor som måste leva med vargarna i sin vardag. Svenska Jägareförbundet kommer inom kort kontakta regeringen för att diskutera hur vi kan bidra till en vargförvaltning som garanterar både vargarnas och landsbygdsintressenas överlevnad, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Källor: NaturvårdsverketVärldsnaturfonden, LRF, SVT och Svensk Jakt

Mer att läsa