Gå till innehållet

Rättegången som kan stoppa norsk oljeborrning i Arktis

Idag 4 november inleds rättegången i Högsta Domstolen i Norge som ska avgöra om det är ett brott mot landets grundlag att söka efter olja i Arktis. Mycket står på spel och det har avslöjats att Stortinget undanhållits information om att oljeproduktionen riskerar bli en stor förlustaffär.

NRK avslöjade att en analys från Oljedirektoratet (OD) 2013 kom fram till att det kan vara olönsamt att utvinna olja och gas i ett område i Barents hav. Men rapporten stoppades från att nå Stortinget. Tre år senare öppnade Norge för oljeborrning i området. Bland oljebolagen som fått tillstånd återfinns bland andra Equinor (före detta Statoil) och svenska Lundin Petroleum. 

Frågan om den hemlighållna rapporten utreds nu parallellt med att högsta domstolen tar upp fallet om oljeborrning i Arktis. Det är Greenpeace och Natur og Ungdom som stämt staten för brott mot miljöparagrafen i grundlagen som ska garantera människors “rätt till en miljö som säkrar hälsan”.

Delsegrar i förlusterna
De två första instanserna ansåg inte att miljöskadan var tillräckligt stor och gav staten rätt. Men miljörörelsen vann viktiga delsegrar. Norska hovrätten fastslog i januari i år att den norska grundlagen ger en lagstadgad rätt till en hälsosam miljö och att norska statens ansvar även ska inkludera de skador på miljö och klimat som norsk olja ger upphov till när den förbränns utanför landets gränser.

Greenpeace menar att Norge är världens sjunde största exportör av klimatskadliga utsläpp och att landet idag har fler aktiva oljefält än vad de någonsin haft.

– Det är uppenbart att Norge har ett ansvar att inte producera mer olja och gas än vad klimatet kan hantera. Att borra efter mer olja och gas är att sabotera kommande generationers chanser att växa upp i en hälsosam miljö, säger Therese Hugstmyr Woie, ledare för Natur og Ungdom.

Ärendet kommer behandlas av högsta domstolen mellan den 4 och 12 november. Dom förväntas i slutet av året eller början av januari. Om miljöorganisationerna vinner i Högsta domstolen kan oljeutvinningen i Arktis stoppas.

Källor: Ekot, NRK och Greenpeace

Mer att läsa