Gå till innehållet

Rapport: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem

Svampkonsulenten Helena Björnström var med och inventerade de avregistrerade nyckelbiotoperna. Här hittar hon svampen sprickporing (VU) i Bondskogskilen södra, Hälsingland. Foto: Elin Götmark

Sveaskog har avregistrerat skyddsvärd skog för att kunna avverka den. Det framgår i den nya rapporten ”Naturskogarna som hotas av staten”. Den bygger på inventeringar gjorda sommaren 2018 i några av Sveaskogs avregistrerade nyckelbiotoper.

Rapporten är ett samarbete mellan föreningen Skydda Skogen och Greenpeace. Elin Götmark är en av rapportförfattarna och talesperson för Skydda Skogen. Hon säger i ett pressmeddelande:

─ Resultaten från vår inventering är oroväckande. Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper med höga naturvärden, det framgår tydligt. Vi vet också att de avregistrerat många nyckelbiotoper, som vi också tror har stora naturvärden, utöver de vi inventerat. Sveaskogs arbetssätt försvårar avsevärt Sveriges möjligheter att nå miljömålet “Levande skogar”.

Läs även: Sveaskog vill avverka gammelskog- hävdar 100% ansvar

Nyckelbiotoper är skogsområden med höga naturvärden som har stor betydelse för skogens växter och djur. FSC-certifierade skogsbolag som Sveaskog, får inte avverka nyckelbiotoper, de ska sparas. Men Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper för att kunna avverka dem. Detta gör de eftersom bolaget har höga vinstkrav och samtidigt brist på avverkningsmogen skog.

Bollvitmossa, en signalart, finns vid Vandelån i Hälsingland som är en avregistrerad nyckelbiotop. Foto: Helena Björnström

Om Sverige ska kunna uppnå sina miljömål och åtaganden i internationella konventioner måste mer naturskog sparas, inte avverkas. Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace säger i pressmeddelandet:

─ Vi kräver att regering och riksdag agerar för att ta bort Sveaskogs vinstkrav så att de verkligen kan ta hänsyn till naturen och klimatet. Som en del av den hänsynen måste Sveaskog sluta att avregistrera nyckelbiotoper.

Läs även: 12 miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog!

Nyligen har 23 miljöorganisationer fört kampanjen ”Vår Skog” som är riktad mot Sveaskog. Kampanjen kräver att Sveaskogs vinstkrav ska tas bort, att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark ska skyddas och att Sveaskog ska bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.  Greenpeace och Skydda skogen visar med sin rapport några av konsekvenserna av Sveaskogs vinstkrav.

Bronshjon, en skalbagge, har varit i farten i skogen vid Slåttkölsmyran, en avregistrerad nyckelbiotop. Foto: Helena Björnström

Källor: Pressmeddelande, Rapporten Naturskogarna som hotas av staten

Mer att läsa