Gå till innehållet

Rapport: Ökat köttätande orsakar global förödelse

Sex fabrikskycklingar har samma mängd omega-3 som en enda kyckling hade på 70-talet, enligt WWFs rapport. Foto: Shpernik088 – Eget arbete, CC BY-SA 4.0,

Köttätandet är allt mer förödande för den globala miljön, enligt en ny rapport från WWF. Vi äter mer protein än vi behöver och storskalig produktion av djurfoder, exempelvis soja som blir mat till grisar och kycklingar, förstör jordens ekosystem. Industriell köttproduktion ger mat som innehåller mindre näring. Enligt rapporten har sex fabrikskycklingar sammanlagt samma mängd omega-3 som en enda kyckling hade på 1970-talet.

Odling av djurfodret sker främst i känsliga områden som Amazonas, Kongobäckenet och i Himalaya. Där är skyddet av naturen otillräcklig på många håll och enorma arealer med mark tas hela tiden i anspråk för foderproduktion. Avskogning och uppodling av monokulturer utrotar arter, orsakar vattenbrist lokalt och förstör ekosystemen. Den genomsnittliga europén konsumerar nu indirekt cirka 61 kilo odlad soja per år genom att äta industriellt producerad kyckling, fläsk, lax, ost, mjölk och ägg.

LÄS ÄVEN: • Köttätandet och flygandet ökar i Sverige

I ett pressmeddelande säger Duncan Williamson på WWF:

– Vi äter mer protein än vad vi behöver och det har en förödande effekt för jorden. Många vet redan att köttätande påverkar klimat, vatten och mark negativt. Vad många inte vet är att 60 procent förlorad biologisk mångfald globalt orsakas indirekt av vårt köttätande genom fodret som odlas till djuren.

Den genomsnittliga européen konsumerar nu indirekt cirka 61 kilo odlad soja per år genom att äta industriellt producerad kyckling, fläsk, lax, ost, mjölk och ägg.  Foto: pixlrz.com via Google

Även konsumtion av industriellt producerad fisk bidrar till miljöförstöring av mark. Det globala fiskätandet har fördubblats på 50 år. Från 9,9 kg på 60-talet till 19,7 kg 2013, och förväntas öka, då de vilda fiskbestånden i världen minskar. Det är numera vanligt att ge fisk sojafoder. 26.4 miljoner hektar mark krävdes 2010 för fodret till jordens alla fiskodlingar.

LÄS ÄVEN: • Döda havsbottnar och övergödning kopplas till stor köttkonsumtion

– Om människor och natur ska må bra behöver vi konsumera och producera mat på ett annat mer hållbart sätt. Om vi slutar överkonsumera så skulle ett område 1,5 gånger större än EU räddas från foderproduktion, säger Duncan Williamson.

Källa: WWF

Mer att läsa