Gå till innehållet

Rådjur har oförtjänt dåligt rykte om fästingar

Rådjur. Foto: Erik Hansson

Rådjur. Foto: Erik Hansson

Rådjur må kunna bära runt på tusentals fästingar, men ny forskning visar att de har en värdefull förmåga – de kan “tvätta” bort borreliasmitta ur fästingar, enligt nyhetsbrevet Viltnytt från Naturvårdsverket. 

I projektet har man plockat fästingar, tagit blodprov och temperatur på 200 nyfödda rådjurskid i Bogesundslandet nordväst om Stockholm. Hittills har bara ungefär 1000 av 10 000 prover analyserats, men redan nu framträder en slutsats – ju längre en borreliasmittad fästing sitter på ett rådjur desto färre bakterier har den.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Rådjurs har orsakat kraftig ökning av antalet fästingar.

Fästingar har tre livsstadier – larv, nymf och fullvuxen och den suger blod i alla stadier. När en nykläckt fästinglarv biter ett djur som bär borrelia smittar fästingen som nymf sitt nästa värddjur, men om det är ett rådjur som fästingen biter sig fast vid så kommer den inte längre bära på borrelia som fullvuxen.

– Det är märkligt, rådjuren tycks ha utvecklats något som gör att bakterierna inte delar sig. Ju längre en fästing har sugit blod på rådjuret desto färre bakterier har den, berättar Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) och den som leder projektet.

LÄS ÄVEN: • Rådjur viktiga för växters fortlevnad.

Om rådjuren dämpar effekterna av borrelia måste det finnas något annat som förstärker dem, berättar Petter Kjellander och fortsätter:

– Redan innan vårt projekt inleddes har man ansett att det är gnagarna. Vi hoppas kunna fånga upp de variationer som följer med gnagarnas cykler de här sista två åren. Jag kan tänka mig att när det är lite sork kommer borreliaförekomsten vara lägre, och högre under år med mycket sork, med viss eftersläpning eftersom fästingarna övervintrar.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Rådjurs (och jägares) fel att fästingar ökar.

Petter Kjellander menar också att det är orättvist att rådjur fått bära en så stor del av skulden till att det finns mycket fästingar. Han menar istället att det är klimatförändringarna som nu gör att det finns fästingar längre norrut och inåt i landet. Ett djur som fälthare bär exempelvis på i snitt fler fästingar per kilo kroppsvikt och den är inte immun mot borrelia.

Borrelia drabbar varje år ungefär 10 000 personer i Sverige och är en infektionssjukdom som kan ge feber, svullna leder och påverkade nervsystem. Läs mer om borrelia på 1177 Vådguiden. Fästingar kan också bära på virussjukdomen TBE (fästingburen hjärnhinneinflammation) och bakteriesjukdomen anaplasma. TBE kan man vaccinera sig mot, anaplasma drabbar inte människor.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa