Gå till innehållet

Rådjur en större trafikfara än man trott

Rådjur kan vara bärare av ungefär 2000 fästingar. Foto: Erik Hansson

Rådjur, farligare i trafiken än man trott. Foto: Erik Hansson

– Helt klart är faran med rådjursolyckor underskattad, säger Annika Jägerbrand som ligger bakom en ny studie vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, till Västerviks-Tidningen.

Varje år sker över 40 000 viltolyckor längs våra vägar och 79 procent av dem involverar rådjur. Tidigare har mycket av forskningen kring skador vid trafikolyckor gällt älgar. Nu visar det sig att minst dubbelt så många dör (åtta istället för fyra) och nästan tre gånger fler skadas svårt i rådjursolyckor (304 istället för 110) jämfört med vad man tidigare trott. Dessutom skadas nästan 2500 personer “lätt” och kostnaderna, som uppstiger till ungefär en miljard om året, har också underskattats.

I polisens rapporter kallas dessa olyckor oftast för avkörning eller frontalkrock eftersom de ibland orsakas av att föraren tappar kontroll över sitt fordon, kör av vägen eller kolliderar med mötande fordon.

– Man kan ofta hitta vad som orsakat olyckan i polisens anteckningar. Det är genom söka där som vi hittat de nya siffrorna. Än så länge har vi bara sökt på just rådjur, men det finns skäl att tro att vi skulle hitta liknande siffror även för annat vilt, säger Annika Jägerbrand.

Källa: Västerviks-Tidningen

Mer att läsa