Gå till innehållet

Psykologisk studie om hur människor kan fås att engagera sig för miljön

Miljövänlig slåtter – inte något för egoister? Foto: Erik Hansson

Traditionella människor som framför allt är intresserade av att förbättra situationen för sig själv, behöver motiveras på nya sätt för att bry sig om miljön, enligt en ny studie, som redovisas i The Guardian.

I studien används den så kallade “Social dominance”-teorin. Den går ut på att folk med makt strävar efter att få mer av de saker som de vill ha, på bekostnad av sina underordnade. Det finns även en poängbedömning kallad social dominance orientation (SDO), som mäter hur mycket folk accepterar sociala orättvisor. För att mäta SDO får personer ange om de håller med påståenden som “vissa människor är helt enkelt underordnade andra grupper”. Hög SDO-poäng har tidigare använts för att avgöra om folk har rasistiska tendenser.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Vill du må bättre – engagera dig i naturen

Nu har det här systemet använts för att se hur benägna folk är att agera för miljön eller naturen i en undersökning baserad på 5400 personer i 25 länder. De fann att ju högre SDO-poäng, det vill säga ju mer människor accepterar social ojämlikhet, desto mindre chans att personen vill engagera sig i naturen.

– Å ena sidan tenderar folk som är altruistiska och vill ha ett jämlikt samhälle att vara mer för miljön. Å andra sidan är folk som är mer intresserade av självförbättrande och social dominans, mindre bekymrade över miljön. Det är tydligt i undersökningen, men vi vet inte varför så är fallet, säger huvudförfattaren Taciano Milfont, miljöpsykolog vid Victoria University i Wellington, Nya Zeeland.

LÄS ÄVEN: • Män undviker miljövänliga produkter för att de anses ”omanliga”

Forskarteamet fann också att i utvecklade länder med hög jämlikhet/små klasskillnader fanns det ett större engagemang i sociala och miljömässiga frågor. En liknande slutsats kom ett annat forskarteam fram till när de studerade vilket ekonomiskt värde folk satte på miljön. I jämlika länder värderades naturen högre.

För att lättare få igenom miljövänliga beslut menar Taciano Milfont att vissa människor måste fås att se på dessa åtgärder som “patriotiska” eller att de bibehåller den nuvarande ordningen. I en studie från 2010 visade forskare att det var framgångsrikt att presentera miljöåtgärder som “ett bibehållande av det amerikanska livet”.

Så ta cykeln till jobbet, återvinn, ät mindre kött, släng inte skräp i naturen och flyg mindre – för Sveriges skull.

Källa: The Guardian

 

 

Mer att läsa