Gå till innehållet

Protesterna fick Sveaskog att dra tillbaka avverkningsanmälningar

Sofia Jannok. Foto: Dan Jåma

Sveaskogs planer på att kalavverka 700 hektar i Luokta-Mávas sameby väckte starka protester från samebyn och miljörörelsen. Bolaget meddelade först att de pausar sina planer. Nu berättar Sveaskog för TV4 att de drar tillbaka 28 av 30 tänkta avverkningar i Luokta-Mávas vinterbetesområden.

Ungefär 30 000 personer har skrivit på ett upprop mot Sveaskogs avverkningsplaner som fått stor spridning både i media och sociala medier.

sin webbplats frågar Sveaskog sig själv om protesterna påverkar beslutet:
– Självklart påverkar kritiken. Men det främsta skälet är att vi vill hitta en lösning för samplanering med samebyn. Det viktigaste just nu är att återskapa en dialog, för att hitta en långsiktig väg framåt tillsammans.

Pressen på Sveaskog fortsätter
Lösningen blev att dra tillbaka 28 av 30 avverkningsanmälningar i Luokta-Mávas vinterbetesområden. Men pressen mot bolaget fortsätter.

– Det är det enda rimliga beslutet från deras sida. Men vi vill inte hamna i en sådan här situation igen. Vårt krav är tydligt: Sveaskog måste officiellt och permanent freda naturskogar i hela Sápmi, säger artisten Sofia Jannok från Luokta-Mávas sameby som varit en stark röst i protesterna.

Hon fortsätter:
– Sveaskog visar inte respekt för de rättigheter vi har enligt skogsvårdslagen, grundlagen och internationell rätt. Det enda rimliga är att de på allvar börjar lyssna på oss. Att skövla skog på urfolks mark mitt i en klimatkris. Jag kan inte fatta att man år 2020 ska behöva påtala hur fel det är.

Nyligen gick 29 samebyar ut i en debattartikel i Aftonbladet och krävde att Sveaskog officiellt och permanent ska freda de kvarvarande naturskogarna i hela Sápmi. De skriver bland annat:
– I statens ägarpolicy går att läsa att statliga bolag ska agera föredömligt. Men i stället för att vara en förebild i branschen verkar Sveaskog ha satt i system, med markförsäljningsprogrammet från 2002 som förevändning, att sälja ut just de markerna samebyarna år efter år nekat avverkning just för att de är så viktiga för renskötseln.

Svenska samernas riksförbundet (SSR) har också skrivit ett öppet brev till regeringen med en uppmaning om att ta sitt ansvar för det skogsbruk statligt ägda Sveaskog bedriver.

– SSR anser att det är hög tid att Svenska staten genom ägardirektivet till Sveaskog tar sitt ansvar. Regeringen måste ge ett tydligt uppdrag till Sveaskog att respektera samebyarnas egendomsrätt och kräva ansvarstagande för skogsbrukets klimatpåverkan. Detta krav måste även återspeglas genom förändringar i lagstiftningen. SSR förväntar sig att nödvändiga åtgärder vidtas så att Sveaskog som statligt bolag upprätthåller de rättigheter Sverige som stat åtagit sig att respektera, skriver Åsa Larsson Blind, förbundsordförande för SSR.

Läs även:
• Sveaskog årets greenwash 2020
• ”Allvarligt regelbrott” av Sveaskog för planerad avverkning av höga naturvärden
• 18 naturföreningar: Öka skyddet i Sveaskogs ekoparker
• Avverkning hotar Hornsö Ekopark – ett av Europas viktigaste områden för insekter
• Maskaure sameby om Sveaskog: ”De tar vad de vill ha”
• 200-årig naturskog avverkad av Sveaskog – ”skandalöst”
• Sveaskog ska sälja över 2000 hektar skog och vill avverka 32 naturskogar i sameby

Källa: TV4

Mer att läsa