Gå till innehållet

Protester och namninsamling mot att EU:s jordbruk inte bedrivs hållbart

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

EU:s medlemsländer har identifierat jordbruket som det största hotet mot biologisk mångfald. Fram till den 2 maj kan EU-medborgare tycka till om unionens jordbrukspolitik och Världsnaturfonden WWFBirdLife Europe & Central Asia och European Environmental Bureau (EEB) uppmanar oss att ta chansen med sin kampanj Living Land.

EU:s State of Nature-rapport från 2015 slog fast att jordbruket är det största hotet mot fåglar och det näst största hotet mot andra arter i unionen. Det är bland annat konstgödsel, bekämpningsmedel, förändringar i vilka grödor som odlas och ett allt intensivare brukande av marken som utgör försämringen för lantbrukets arter. Jordbrukspolitiken i unionen missgynnar småskaliga jordbruk och tar inte tillräcklig hänsyn till biologisk mångfald.

LÄS ÄVEN: • EU:s miljöstöd för jordbruket kommer inte gynna fågellivet

Fram till och med den 2 maj 2017 kan allmänheten lämna synpunkter på hur framtidens jordbrukspolitik ska se ut inom EU.

– För att få till stånd en förändring är det avgörande att så många organisationer och medborgare som möjligt från hela bredden av sektorer och länder, använder detta gyllene tillfälle för att göra våra röster hörda, skriver WWF, BirdLife och EEB.

LÄS ÄVEN: • Exploatering, jordbruk och skogsbruk största hoten mot rödlistade arter

Organisationerna menar att EUs “gemensamma jordbrukspolitik inte längre fungerar” och att den “kan och måste rättas till”. Det skulle leda till ett mer hållbart, hälsosamt och rättvist jordbruk som ger artrikare natur och större lönsamhet för lantbrukare.

 

För att påverka jorbrukspolitiken uppmanas vi fylla i den “allmänna konsultationen“. En guide till lämpliga svar finns på Living Lands webbplats. Det går även att skriva under en namninsamling som Världsnaturfonden WWF håller i (klicka här).

Mer att läsa