Gå till innehållet

Protester mot ny ansökan om gruva vid Vättern

Vättern vid Hästholmen. Foto: Meleagros, CC BY-SA 3.0

Tasman Metals har återigen lämnat in en ansökan om att få öppna en gruva 1,5 km från dricksvattensjön Vättern. Gruvan väcker starka protester från miljöorganisationer som menar att den kan påverka sjön och Natura 2000-området i närheten.

Det var den förra regeringen som beslutade att gruvbolaget Tasman Metals skulle få ensamrätt att utvinna sällsynta jordartsmineraler i Norra Kärr, enbart 1,5 kilometer från Vättern, Sveriges största dricksvattentäkt. Flera miljöorganisationer, föreningar och privatpersoner överklagade dock beslutet och den 22 februari 2016 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att gruvbolagets tillstånd drogs in eftersom det ansågs sakna tillräckligt underlag för hur gruvan skulle påverka omgivningen och Natura 2000-området i närheten.

Nu har Tasman Metals skickat in en ny ansökan om att öppna en gruva i Norra Kärr vid Vättern. Miljöorganisationerna är återigen kritiska, inte minst eftersom det inte hållits några samråd med organisationer och markägare i trakten.

– En fullständig miljöbedömning måste göras innan Bergsstaten kan fatta beslut om ett eventuellt tillstånd (bearbetningskoncession) för gruvan vid Norra Kärr. Allmänheten – inklusive markägare och andra i närområdet – miljöorganisationer med flera ska få möjlighet att delta i samråd och komma in med synpunkter på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen innan den avslutas. Så länge detta inte har skett, strider hanteringen av ärendet om Norra Kärr mot flera internationella bestämmelser och rättsprinciper. Det är dags att ändra på det. Bergsstaten måste som ansvarig myndighet börja följa reglerna om samråd, skriver Naturskyddsföreningen och fyra lokala Naturskyddsföreningar i en debattartikel i Nerikes Allehanda.

Vättern förser i dagsläget 250 000 personer med dricksvatten och i framtiden finns det planer på att fler städer ska få sitt vatten från sjön.

Källor: Nerikes Allehanda, Rädda Vättern och SVT Öst

Mer att läsa