Gå till innehållet

Protester mot gruvplaner i skog med höga naturvärden

Ett australiskt gruvbolag vill bryta grafit utanför Vittangi i Kiruna kommun. Men planerna på att omvandla skogslandskapet till en gruva med tillhörande industriområde har mött protester och visat på brister i bolagets inventeringar.

Talga AB från Australien menar att det är en av världens rikaste grafitfyndigheter som finns i Nunasvaara i Kiruna kommun och att det är en viktig råvara till den elektriska omställningen. De har ansökt om miljötillstånd för ett gruvprojekt i området, som kan följas av flera. Men Naturskyddsföreningen i Norrbotten har kunnat visa att det finns uppenbara brister i bolagets inventering av arter i området.

– Vi har besökt platsen och hittat jättemycket rödlistade och hotade arter som är nyckelarter och som saknas helt i bolagets inventering, säger Urpo Taskinen i föreningen till SVT Norrbotten.

En av arterna som hittades är den sällsynta smultronkantarellen, som framför allt hittas i skog som inte tidigare har kalavverkats, enligt Artfakta.

Föreningen menar att gruvan kan påverka intilliggande Natura2000-område och är också kritisk till att gruvprojektet kommer öka utsläppen i en tid då vi behöver minska dem snabbt och omedelbart.

– Den här sökta verksamheten bidrar inte till en minskning av utsläppen utan dessa kommer istället att öka. Bara detta faktum gör att hela projektet måste ifrågasättas, skriver föreningen i sitt yttrande.

Gruvan kommer dessutom påverka samebyarna Talma och Gabna. De anser att vinterbetesmarkerna för renar kommer påverkas kraftigt. Samebyarna säger till Sameradion att de vill se en prövning av hela det aktuella området, inte bara den första delen som Talga AB sökt tillstånd för.

Källor: Naturskyddsföreningen Norrbotten, Sameradion och SVT Norrbotten

Mer att läsa