Gå till innehållet

Protester inför riksdagens omröstning om Cementa

På 30 timmar samlade Fältbiologerna in 3 000 namnunderskrifter mot regeringens förslag på en undantagslag för Cementas kalkbrytning. Men frågan är om något parti kommer rösta emot förslaget idag. Samtidigt meddelar Naturskyddsföreningen att de kommer överklaga regeringens tillstånd.

Undantaget handlar om en tidsbegränsad förlängning av Cementas tillstånd att bryta en begränsad mängd kalk på Gotland.

Men förslaget har fått hård kritik. Lagrådet, som är den myndighet som granskar regeringens lagförslag innan de lämnas till riksdagen, påpekade att det kan ”skada tilltron till rättssystemet eftersom det är ett sätt att runda Mark- och miljöverdomstolens utslag”. Det anser också Greenpeace, som skrev att regeringen “gör ett hattrick i grundlagsbrott” genom att bryta mot förbudet mot ministerstyre, domstolarnas självständighet samt kravet på opartiska och objektiva beslutsunderlag.

Tusentals protester

Fältbiologerna anordnade i veckan en namninsamling för att protestera mot beslutet och fick på 30 timmar in 3 000 underskrifter.

– Ett undantag för Cementa vore katastrofalt. Regeringens förslag hotar både Gotlands grundvatten, biologisk mångfald och klimatet. Tyvärr verkar alla riksdagspartier prioritera ett storföretags särintresse över vår gemensamma framtid. De väljer pengarna – inte livet, säger Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

TT skrev i veckan att Vänsterpartiet såg ut att bli enda riksdagsparti att rösta nej till förslaget, men då klev partiledningen in och “la om kursen”. Beslutet sammanföll enligt SVT med att Nooshi Dadgostar nu inleder en turné till industriorter.

En trolig majoritet i riksdagen till trots lovar Fältbiologerna att kämpa mot Cementa:

– Vi räddade Ojnare – nu ska vi stoppa Cementa. Om både politikerna och domstolarna skulle svika miljölagarna kan vi i sista hand behöva använda fredlig civil olydnad igen. Grundvattnet är viktigare än cementindustrins vinster, avslutar Rudberg. 

Undantag kommer överklagas

Även Naturskyddsföreningen tar upp kampen. De har meddelat till TT, via DI, att man tänker överklaga det tillstånd regeringen antas bevilja bolaget för fortsatt drift. Det beror dels på att föreningen anser att lagstiftningen innebär att miljöbalken inte följs och att det medges undantag från att ha en miljökonsekvensutredning.

– Men lagstiftningen strider mot grundlagen och det är egentligen den allvarligaste kritiken i det hela. Det handlar om kravet på generalitet och hur man ska bereda en lagstiftning, framförallt att regeringen haft så kort remisstid i de olika vändorna, säger Rebecca Nordenstam, jurist på Naturskyddsföreningen, till TT.

Namninsamlingen kan skrivas under här.

Källa: DI

Mer att läsa