Gå till innehållet

Promenad i natur förbättrar stämning i sociala medier

Vikten av träd och grönområden i städer slås fast i studie efter studie. Foto: Erik Hansson

Att vistelse i natur förbättrar vårt välbefinnande är välbelagt i studier. Nu har forskare även kommit fram till att en promenad i en park skapar bättre stämning på Twitter.

Försökspersonernas aktivitet på Twitter följdes och det visade sig att när de promenerat i en park uttryckte de sig mer positivt. Det bättre humöret kunde hålla i sig i upp till fyra timmar. Genom att analysera vad som skrevs kunde den positiva stämningen till och med jämföras med hur folk skriver i juletid, vilket annars är de gladaste dagarna på Twitter.

LÄS ÄVEN: • Signifikant minskade stressnivåer efter bara 20 minuter i naturen

Forskarna kunde till och med märka skillnad på vilken park de vistats i. Parker med mer växtlighet och trädkronor gav större effekt.

LÄS ÄVEN: • Nästan 9 av 10 svenskar vistas i skog och mark för att få naturupplevelser

– De här resultaten kan användas av stadsplanerare för att bättre utnyttja kontakt med naturen i dagens växande städer, skriver forskarna.

Källor: “Visitors to urban greenspace have higher sentiment and lower negativity on Twitter” och Eurekaalert

Mer att läsa