Gå till innehållet

Projektet att göra Danmark vildare är i gång

Danmarks miljöminister Lea Wermelin på besök i en av de deltagande kommunerna. Foto: Miljøministeriet

92 av 98 danska kommuner är med i en tävling om vilken som den ”vildaste” i landet. Den kommun som gjort bäst insatser för naturen till hösten 2022 vinner en miljon danska kronor till ett naturprojekt. Men även kommuninvånarna är engagerade i tävlingen.

Det började med ett initiativ av Hørring att försöka göra kommunen så naturvänlig som möjligt. Satsningen dokumenterades och resulterade i den uppmärksammade och populära tv-serien “Ge oss naturen tillbaka”, som finns att se på danska DR.dk och som är “något av det mest hoppingivande på tv“.

Därefter har satsningen växt i Danmark. Kampanjen har nu döpts till “Tillsammans för ett vildare Danmark” och involverar hela 92 av Danmarks 98 kommuner. Kampanjsidan www.dkvild.dk lanserades i februari i år och sedan dess har allt fler kommuner anslutit sig. Inte minst när det i mars utannonserades en tävling där den vinnande kommunen ska få 1 miljon kronor till ett lokalt naturprojekt. Kommunerna har också fått ett rikt grafiskt material att använda sig av för att informera allmänheten om sina projekt och har även kunnat lära sig och tipsa om varandras projekt.

Grundtanken har varit att hjälpa naturen eftersom den har det svårt, berättar Danmarks miljöminister Lea Wermelin för Natursidan:

– Vår natur är på väg åt fel håll. Vilda blommor, bin och fjärilar har blivit hemlösa och försvinner. Men den goda nyheten är att vi alla kan göra skillnad för naturen. Från den lokala skolgården till flerfamiljshuset, äldreboendet och idrottsplatsen. Därför har jag bjudit in alla kommuner att tävla om att bli Danmarks vildaste kommun – en tävling där det handlar om att ge vår behövande natur mer utrymme.

Lea Wermelin. Foto: Miljøministeriet

Nästan alla är med

För att få så många kommuner som möjligt att anmäla sig till tävlingen har projektledarna kontinuerligt kommunicerat om hur det går för kommunerna via media, men framför allt på sociala medier. Allmänheten reagerade positivt och började parallellt försöka påverka de kommuner som fortfarande inte anmält sig till tävlingen.

– Det är överväldigande och helt fantastiskt att så många kommuner tar upp kampen för att göra vår natur vildare och komma till den biologiska mångfaldens undsättning. Det gör skillnad när många goda krafter drar åt samma håll. Därför är det så viktigt att kommunerna får vild natur och biologisk mångfald på agendan, säger Lea Wermelin.

Kommunernas arbete följs upp genom att de skickar in “gröna böcker” till tävlingsledningen. I böckerna, som publiceras på kampanjsidan, berättar de om sina för att få mer vild natur i kommunen. Miljöministern har också redan hunnit besöka många av kommunerna för att se hur arbetet går.

– Under sommaren har jag besökt drygt en fjärdedel av de 92 registrerade kommunerna och jag upplever ett fantastiskt engagemang där ute. Vissa kommuner samarbetar med företag och lantbrukare kring naturvård medan andra har skruvat upp undervisningen i skolor och förskolor och engagerat sina medborgare att göra en insats i sina egna trädgårdar. Alla projekt som på sitt sätt bidrar till att göra ett positivt intryck långt efter att tävlingen är över.

Med skyltar informeras kommuninvånarna om de insatser som görs. Foto: Miljøministeriet

Dela ut fröer, etablera betesmarker och utbilda

Vad kommunerna gjort för insatser varierar stort. Aarhus har till exempel skapat en “biodiversitetspark” för barn och ungdomar, Brøndby lovar att det ska tas hänsyn till biologisk mångfald i stadsutbyggnaden, Lemvig har tillsammans med flera naturföreningar tagit fram skötselplaner för sina vägkanter och Hørsholm kommun har listat en lång rad insatser som de gör i sina naturområden. Några vanliga saker som kommunerna jobbar med är att förvilda gamla jordbruksmarker och grustag, etablera betesmarker, samarbete med företagen i kommunen, dela ut fröer till kommuninvånarna som de kan så i den egna trädgården, undervisning på förskolor och skolor, samt att utbilda de kommunanställda om vikten av vild natur.

De inblandade i projektet vittnar om en explosion i intresse kring biologisk mångfald, både bland kommunpolitiker och allmänhet. Det har till exempel skapats flera lokala Facebook-grupper, där det diskuteras hur det går för kommunen i tävlingen och vad som kan göras för att de ska ha chans att vinna.

Även insatser för den egna trädgården lyfts fram. Som att inte klippa hela gräsmattan, lämna vedhögar, skapa dammar och som här, lägg stenar i en hög som kan bli övervintringsplats åt groddjur. Foto: Miljøministeriet

Förutom insatser för kommunerna så uppmuntrar också både kampanjen i stort och varje kommun danskarna att göra insatser på egen hand. Det har producerats gott om guider och tips på vad som kan göras och kampanjen kan också bidra till en attitydändring så att fler danskar kan inse att de kan låta gräsklipparen vila mer och att häcken inte måste klippas innan midsommar.

Målet är att kommunerna ska ändra fokus så att de även efter att en vinnare utses hösten 2022 kommer fortsätta att ha den biologiska mångfalden i åtanke. Om inte kommer de nog få höra det från många kommuninvånare som nu är mer insatta i frågan. Den danska miljöministern rekommenderar ett liknande projekt till svenska kommuner och erbjuder sin hjälp:

– Även om vi utropar en vinnare så är det en tävling där vi alla vinner. Fördelarna med att ge naturen mer utrymme är förstås större än själva titeln. Jag kan därför varmt rekommendera svenska kommuner att kasta sig in i samma projekt och vi delar så klart gärna med oss ​​av de danska erfarenheterna av att bli vildare, avslutar Lea Wermelin.

Läs mer om projektet på www.dkvild.dk.

Mer att läsa