Gå till innehållet

Projekt vitryggig hackspett framgångsrikt

Skogsstyrelsen lät nyligen meddela att det egna arbetet för att skapa bra miljöer för den sällsynta vitryggiga hackspetten har varit framgångsrikt. Sammanlagt har 2000 hektar lövskog skyddats sedan projektet inleddes 2005 och under 2012 konstaterades två säkra häckningar, en i Svealand och en i Norrland. Ungarna i Svealand åts tyvärr upp av en mård.

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

– Det här arbetet gynnar inte bara den vitryggiga hackspetten utan över 150 andra rödlistade arter som är beroende av lövskog, säger projektledare Hans Liedholm på Skogsstyrelsen.

Innan projektet startades fanns inga konstaterade häckningar av vitryggig hackspett i Sverige, men de senaste sju åren har det årligen skett en eller flera lyckade häckningar på något håll i landet.

– En stor anledning till den lyckade utvecklingen är att allt fler värdefulla lövskogar har blivit skyddade och fått vård. En annan starkt bidragande orsak till häckningsframgångarna är Naturskyddsföreningens arbete med avel i samarbete med Nordens Ark, säger Hans Liedholm.

Målet med projektet är att populationen av vitryggig hackspett ska uppgå till minst 10 reproducerande par och att det finns minst 5600 hektar optimalbiotop för dem att leva i 2014. I år ska Naturvårdsverket besluta om det blir en fortsättning på projektet fram till 2017.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa