Gå till innehållet

Projekt vill skrämma bort skarvar med laser

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi

Roxens fiskevårdsområdesförening vill tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Kustlaboratoriets marinbiolog Maria Boström inleda ett projekt med att skrämma bort storskarvarna i sjön Roxen utanför Linköping med hjälp av grön laser. Målet med projektet är att nästa år helt förhindra häckning för de ungefär 700 skarvparen som finns i sjön. Skarvar som häckar på marken ska störas genom “mänsklig närvaro” och de som häckar i träd ska skrämmas bort med “ljud, lösa skott och grön laser”.

Projektet beräknas kosta drygt en miljon kronor under de första två åren.
– Men vi har än så länge inga tillstånd klara och finansieringen är inte heller helt löst, så det är litet tidigt att prata om projektet, säger Maria Boström från laboratoriet i Lysekil till Norrköpings Tidningar.

Förutom att störa skarven vill man förse omkring 3000 gös och ål med mikrochips för att med hjälp av radiosignaler kunna avgöra om och hur mycket skarvarna ätit. Hela projektet har som syfte att visa om fiskebeståndet i Roxen återhämtar sig under skarvarnas frånvaro i sjön.

– Det är mycket tyckande kring skarven, men nu har vi chansen att få fram fakta som det finns både ett nationellt och internationellt intresse av, säger föreningens ordförande Eddie Uggla.

Från Linköpings fågelkiubbs sida är man dock skeptisk till planerna.
– Det är omöjligt att skrämma bort uppemot 5 000 skarvar, berättar föreningens ordförande Per Törnquist till Norrköpings Tidningar. Det flyger runt många fler skarvar i Roxen än de som häckar. Det som bekymrar mig mest är att även andra häckande fågelarter blir störda. Det är bra att det forskas på skarv, eftersom fågeln förknippas med så mycket tyckande, men det får ske under sansade former, säger han.

Enligt Sveriges Ornitologiska Förening har antalet skarvar i landet minskat med 3000 exemplar sedan 2006. Under 2012 fanns ungefär 40 600 skarvar i landet.

Källa: Norrköpings Tidningar

Mer att läsa