Gå till innehållet

Samarbetsprojekt hjälper lantbrukare med blommor och bin

Bi som letar föda bland blommor. Foto: Erik Hansson

I ett samarbete mellan Bee Urban, Hushållningssällskapet, Världsnaturfonden WWF och lantbrukare har det i år skapats 50 hektar med blommande zoner på åkrar runt om i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Sverige ska bli världens bi-vänligaste land

– Det är glädjande att situationen för pollinerare börjat uppmärksammas, men för att vända trenden för den biologiska mångfalden behöver konkreta åtgärder göras och det samarbete vi formerat bidrar med just det, säger Tobias Nilsson, projektledare för Bee Urbans projekt Blommor för bin.

LÄS ÄVEN: • Pollinera Sverige – nytt nätverk av experter och organisationer

Enligt Hushållningssällskapet har det varit ett enormt intresse från lantbrukare att anlägga de blommande zonerna för att gynna pollinerande insekter. Sammanlagt har 73 lantbrukare tagit emot gratis frön med både ett- och fleråriga växter. De har sedan planterats på en halv hektar.

LÄS ÄVEN: • Du kan själv enkelt göra viktiga insatser för biologisk mångfald

– Tack vare vårt samarbete kommer det i år att anläggas blommande zoner som motsvarar en 9 mil lång och sex meter bred remsa. Det visar att det finns ett stort intresse bland lantbrukare, men också hur viktigt det är med rådgivning och samarbete mellan olika aktörer, säger Jan Wärnbäck naturvård- och jordbruksexpert på WWF.

Källa: WWF

Mer att läsa