Gå till innehållet

Program för att hitta skyddsvärd skog vann hackertävling

Johan Marand vann i helgen tävlingen Hack for Sweden Awards med en app som samlar in data från flera olika källor för att avgöra om en skog är skyddsvärd.

Hack for Sweden är en årlig tävling där deltagarna använder 30 svenska myndigheters och organisationers data för att skapa appar och nya tjänster.

På årets Hack for Sweden vann Johan Marand förstapriset med sin app Project Skog som vill hjälpa till att urskilja skogar med höga naturvärden från “Fake forests” (falska skogar) som bara består av monokulturer och trädplanteringar. Genom att samla in data från Artportalen, SLU, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och SGU och sedan låta programmet lära sig att hitta områden som troligen innehåller höga naturvärden.

LÄS ÄVEN: • Ett dygns hackande skapade nya miljöappar

Vid tester hade appen som lägst 65 procents träffsäkerhet, men Johan Marand säger i en intervju med Hack 4 Sweden att han kommer fortsätta utveckla sitt verktyg och göra det öppet för allmänheten. Målet är att maskinen ska bli bättre på sina bedömningar ju mer data som den matas med.

Juryn motiverade priset med att det är en ”innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

Film som visar bakgrunden till appen och ungefär hur den fungerar:
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=ATKM43B5bJA”]

 

Källa: Hack 4 Sweden

Mer att läsa