Gå till innehållet

Professor om myter kring hållbar konsumtion

Sveriges enda professor i hållbar konsumtion, Oksana Mont, deltog under Almedalsveckan i ett samtal om köpbeteenden och långsiktighet. Hon menar att det är en myt att det är konsumenterna som ska leda arbetet mot hållbar konsumtion.

Svanen drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse enligt Svanen.se.

Svanen drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse enligt Svanen.se.

– Över huvud taget tycker jag att politiker undviker att ta sitt ansvar för hållbara livsstilar, säger Oksana Mont. Politiker har möjligheter att utveckla strukturer och institutioner så att det hållbara valet blir något naturligt, inget man måste ta ställning till. Ett exempel är att om alla tvättmedel i affären är miljömärkta, så kan konsumenter bara göra hållbara val. Varor som är bra val för miljön ska kosta mindre än ohållbara, vilket skulle skapa incitament för folk att köpa dem och underlätta för handeln att öka utbudet av miljömärkta, ekologiska och etiska varor. Det skulle också avdramatisera de gröna konsumenterna eftersom alla kommer att vara det och på så vis normalisera hållbara livsstilar.

Hon tycker också att kommuner ska ta sitt ansvar genom till exempel att inte bygga fler externa köpcentra utan istället satsa på stadskärnan med olika “livsststilsaktiviteter”, men politiker måste också bli bättre på att lyfta hållbara livsstilar och värderingar, anser Oksana Mont.

Källa: Svanen.se

Mer att läsa