Gå till innehållet

Prisbelönt naturturismguide om utmaningarna för branschen

Marcus Eldh. Foto: Pressbild

Den svenska naturen lockar folk från hela världen. Men att bedriva naturturism i Sverige kan vara en stor utmaning, på en lång rad sätt. Det berättar Marcus Eldh, prisbelönt naturturismföretagare och populär föredragshållare. 

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Marcus Eldh har jobbat med naturturism i 15 år. 2003 startade han WildSweden och det gick bra. Väldigt bra. Idag har företaget vunnit flera priser och uppmärksammats internationellt. Sammanlagt har WildSweden visat upp svensk natur för 75 nationaliteter. Dessutom har det blivit uppmärksamhet i ett stort antal internationella tidningar så som The Times, The Wall Street Journal, Die Zeit och El Mundo, men också tv-kanaler i Asien, Mellanöstern och Europa. Alla har de kommit till Västmanland, Dalarna och Hälsingland för att se och uppleva älgar, vargar, bävrar eller björnar

När han inte guidar turister händer det att Marcus Eldh träffar skogsbolag, myndighetsanställda och politiker. Då brukar han poängtera att naturturismen behöver vild och vacker natur. Det är det som hans gäster kommer för att uppleva. I vildvuxna gammelskogar, naturliga fiskrika älvar och oexploaterade fjälltoppar finns möjligheter för naturturismen att skapa arbetstillfällen och intäkter för lokalsamhället.

Bäversafari med WildSweden. Foto: Jan Nordström

Hur bemöts du när du påpekar att skogarna måste få stå kvar?
– Bra. De flesta förstår budskapet och att våra gäster inte bara vill uppleva kalhyggen. Vårt budskap är ju ett snällt sätt att säga “hugg inte ned den här skogen”. När vi pratar om det brukar skogsbolag och politiker hålla med, men många menar att de redan tar stor hänsyn.

Det är något som inte Marcus Eldh håller med om. Han anser att skogsbolagen kan göra mycket mer för biologisk mångfald och de sociala värdena i skogen. Det skulle ge naturturismen en större spelplan och chans att utvecklas i större delar av landet..

Men får markägare en del av intäkterna från den naturturism som bedrivs i deras marker?
– Det är en jättebra synpunkt och jag håller med – det vore önskvärt om skogsägare kunde tjäna mer pengar på naturturism, men det är inte så enkelt.

Marcus Eldh berättar att det nu finns lite olika vägar att gå. Antingen kan markägaren själv utveckla naturturism på sin mark eller så kan de erbjuda bra förutsättningar för andra att bedriva naturturism. Det kan också vara naturturismföretag som hör av sig och vill bidra till att utveckla turism på annans marker. Men han poängterar också att man inte får glömma bort att allemansrätten finns och att den även gäller vid organiserad verksamhet, det vill säga det gäller även deltagare som deltar i aktiviteter som är organiserade av naturturismföretag.

Skogsvandring med WildSweden. Foto: Simon Green

Det finns också andra problem. Om man använder grillplatser, parkeringar och vägar återkommande så finns det ju chans att ha ett avtal med markägaren. Men hur ska naturturismföretag som rör sig över större områden komma överens med och betala till olika markägare? Ska de till exempel betala till en enskild markägare om de stannar till för att titta på en älg på hens mark?

– Ett klassiskt exempel är ett företag som anordnar en veckas paddling längs en älv. De kan passera tusentals markägare. Ska de då fråga alla om lov och gå en omväg på land om en av markägarna säger nej?

Marcus Eldh skulle gärna skriva avtal med markägare som har områden som WildSweden ofta rör sig i. Men det är inte alltid de vill det.

– Vi rör oss mycket i Sveaskogs marker och de vill inte skriva avtal. De tycker att vi får använda allemansrätten. Jag tror att en anledning är att om vi skriver avtal så kan vi också börja ställa krav. Exempelvis på att en viss skog ska bevaras.

Det finns en lång rad andra bekymmer för Sveriges naturturismföretagare. En fick sin verksamhet förstörd när bävrarna i området plötsligt sköts under jakt. En annan måste varje år söka nytt tillstånd tre veckor innan en aktivitet, vilket gör det omöjligt att planera och fylla platserna. Avifauna har JO-anmält länsstyrelser för godtyckliga regler kring naturturism i naturreservat och 56 naturturismföretag har skrivit under ett upprop om att skogar med höga naturvärden inte bör avverkas.

Men WildSweden är ett bra exempel på att det går att bedriva naturturism i Sverige. De omsätter miljonbelopp, National Geographic har omnämnt en av deras resor som en av “50 tours of a lifetime” och de har utsetts till både Årets turistföretag (2015) och Årets ekoturismföretag (2009). Marcus Eldh är också en flitigt anlitad föreläsare inom naturturism.

– Jag har faktiskt uppnått många av de mål som jag satt upp, säger Marcus Eldh.

Vad har du satt upp för mål inför framtiden?
– Jag brukar ofta få beröm för att jag lockat gäster från 75 länder till de svenska skogarna. Det är häftigt, men egentligen inte så konstigt. Det är ju lättare att sälja älgsafaris till utländska gäster, de är mer betalningsvilliga och lättare att imponera på. Utländska gäster är den enkla vägen att gå. Den stora nackdelen är ju att många av dem flyger och släpper ut koldioxid. Den ultimata visionen är att kunna locka enbart svenska gäster.

Vad tror du skulle krävas för att locka ut fler svenskar på naturturism i Sverige?
– Jag tror att jag skulle behöva erbjuda lite annat för svenska gäster. Lite mer än att bara se en älg. Kanske en kajakhelg i kombination med att locka på älg, meditationsretreat under fullmånen i ett vargrevir, eller kombinationer med att lära sig hitta vilda ätbara växter. Jag håller på att fundera på det så jag har inte svaren än tyvärr.

Mer att läsa