Gå till innehållet

Prisbelönt forskare varnar för biologisk massutrotning

Dr E.O. Wilson är en inflytelserik biolog som två gånger vunnit den prestigefulla journalistutmärkelsen pulitzerpriset. Han har i dagarna gått ut med en skrämmande framtidsvision för världens vilda djur. Om inte halva jordklotet enbart används för att skydda naturen så väntar en “massutrotning” av jordens tio miljoner arter.

Bisonoxar i Yellowstone. Foto: Saforrest via Wikimedia

Bisonoxar i Yellowstone. Foto: Saforrest via Wikimedia

Den 85-årige forskaren vill att människan helt enkelt ska dra sig undan från halva jordklotet och skapa vad han kallar “långa landskap” av vildmark som länkas ihop för att hjälpa arter att anpassa sig till klimatförändringar. Vissa arter behöver ta sig norrut när temperaturen stiger medan andra behöver ta sig österut när det blir mindre nederbörd i väst.

Dr. Wilson menar också att det är viktigt att dessa långa landskapskorridorer är stora då isolerade öar av olika biotoper tenderar att öka risken för att arter i dessa områden utrotas, bland annat på grund av inavel, sjukdomar och naturkatastrofer.

Kritiker menar att det är ett omöjligt mål att uppnå för en värld som bara skyddar några procent av naturen i naturreservat och nationalparker, men Dr Wilson menar att det är viktigt att ha målet klart för sig och att det krävs en offensiv för att lyckas.

På några platser i USA har det bildats långa sammanhängande skyddade naturområden med stor framgång för den biologiska mångfalden. Bland annat genom att länka samman Yellowstone och Yukon och ett annat projekt som vill skydda i stort sett hela Klippiga bergen från Mexiko till Kanada.

I Europa jobbar Rewilding Europe med liknande projekt när de försöker återskapa stora naturområden så som de var före människan kom till platsen. Målet är att “förvilda” en miljon hektar till år 2022 uppdelat i tio olika områden.

Källa: Smithsonian

Mer att läsa