Gå till innehållet

Pris för hyggesfritt skogsbruk

Carl-Gustaf Lundgren i Ödenäs har fått en medalj av Skogsstyrelsen. Anledningen är att han förespråkar och projektleder arbete med hyggesfritt skogsbruk där skog avverkas efter hand genom urval istället för att alla träd i ett område avverkas vart 80 år (varpå kalhygge uppstår).

Det hyggesfria skogsbruket ger samma eller större lönsamhet som kalhyggesavverkningar, men intäkterna blir mer jämnt fördelade. Många skogsägare är enligt Carl-Gustaf Lundgren intresserade av hyggesfritt skogsbruk, men “man måste ha bra maskiner och en bra attityd hos maskinföraren”.

– Vi ger medalj till personer vi tycker gjort en insats. Carl-Gustaf har kämpat ganska hårt, ofta i motvind, det är värt att uppmärksammas. Skogsbruket har ju anpassats till hyggesbruk och skötsel, det är gängse modell och att ändra på det är inte helt enkelt, säger Skogsstyrelsens distriktschef Bo Hultgren.

– Det handlar om att få dem att tänka i ett längre perspektiv när det gäller lönsamhet. Om man tar ner allt får man mycket lönsamhet nu, men sedan inget alls på 60–70 år. Istället kan man ta ner tre gånger under den tiden, det ger bättre kvalitet och miljövinster, säger Carl-Gustaf Lundgren.

Källa: GP

Mer att läsa