Gå till innehållet

Primater i fara när palmoljeindustrin expanderar i Afrika

Östlig gorilla, en art som anses “starkt hotad” enligt IUCN. Kommer den klara en expansion av palmoljeplantager? Foto: CC BY-SA 2.0

En ny studie varnar för att palmoljeindustrins kraftiga expansion i Afrika kommer att slå hårt mot världens primater. Forskarna fann att det inte finns så många områden i Afrika som kan omvandlas till palmoljeplantage utan att det hotar primater. 

Palmoljeindustrin har hittills framför allt fokuserat på Sydöstra Asien där det varit en av de största anledningarna till att regnskogen i området avverkas. Det medför förutom stora koldioxidutsläpp även ett hårt slag mot områdets orangutanger. Nu tittar allt fler palmoljeföretag mot Afrika och även här riskerar naturen att betala ett högt pris.

LÄS ÄVEN: • Colombia storsatsar på palmolja – skogsavverkningen ökar

Studien har gått igenom områden i Afrika för att se hur palmoljeodlingarna kommer påverka världsdelens 200 arter primater. De fann att många av de ytor som är lämpliga för palmoljeplantage idag innehåller skogar där många apor och därmed många andra arter trivs. Med tanke på att ett av de största hoten mot världens apor redan idag är att deras livsmiljöer avverkas ses palmoljeindustrins expansion i Afrika som ett potentiellt stort hot mot dem.

– Huvudbudskapet är att eftersom det är en så stor överlappning mellan områden som är lämpliga för att odla palmoljeplantage och som är hem till sårbara primater kommer det vara extremt utmanande att förena palmoljeexpansionen och bevarandet av Afrikas primater, säger Giovanni Strona, en av forskarna bakom rapporten, till BBC.

LÄS ÄVEN: • EUs bilister tankar allt mer palmolja till följd av direktiv om förnybar energi

Forskarna anser att vi konsumenter kan hjälpa till genom att köpa mindre palmolja och i första hand välja hållbart producerad palmolja. Problemet är bara, vilket Greenpeace påpekar, att det är svårt att lita på RSPO-certifieringen. Den absolut största delen av den palmolja som säljs märkt med RSPO innebär inga garantier för att palmoljan är hållbart producerad.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace: Inget palmoljeföretag kan garantera att regnskog inte skövlats

Anledningen till att palmolja är så populärt att odla är för att efterfrågan fortsätter att öka. Det beräknas att det behövs ytterligare 530 000 kvadratkilometer palmoljeodlingar till år 2050 för att möta efterfrågan, Sverige är knappt 450 000 kvadratkilometer stort. Samtidigt är palmolja ett väldigt effektivt sätt att få fram olja. Att byta ut den mot andra sorters olja skulle kräva ännu större ytor och palmoljan kan också vara en viktig intäktskälla för lokalbefolkningen.

Lösningen för att rädda den biologiska mångfalden är enligt forskarna att palmolja måste produceras mer hållbart utan att orsaka skogsavverkning. En minskad användning av palmolja i andra produkter än mat, exempelvis badrumsprodukter och bioenergi, är också önskvärt.

Källor: BBC och PNAS

Mer att läsa