Gå till innehållet

Preem utsedd till Årets största miljöförvillare

I konkurrens med BRA Flyg och Swedegas har Preem fått Greenwashpriset av Jordens vänner. Bolaget anses därmed vara Årets största miljöförvillare som “med hjälp av vilseledande miljöbudskap skapat sig en överdrivet grön image.”

Motiveringen till Svenska Greenwashpriset lyder:
“Preem tilldelas priset för deras planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, vilket kommer att göra Preem till Sveriges största utsläppare av koldioxid. Utbyggnaden kommer att fördubbla Preemraffs utsläpp från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton varje år. Samtidigt beskriver Preem att deras verksamhet bedrivs med utgångspunkt att bevara miljön för framtida generationer och att deras tankstationer är laddade med grön talloljediesel.”

– Det känns helt rätt att Preem får detta antipris. Det går helt enkelt inte att påstå att man strävar efter att bevara miljön samtidigt som man har långt gående planer för att kraftigt öka sina utsläpp av växthusgaser och bli den största utsläppsboven i Sverige, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

LÄS ÄVEN: • Krönika: Greenwashpriset borde utökas efter partiernas miljölöften

Även om de 1500 som röstat ansåg att Preem var värst så påpekar Jordens vänner att även BRA Flyg och Swedegas är miljöförvillare:
– Alla tre nominerade företag är djupt fossilberoende i sin verksamhet, men försöker ge sken av att man har miljöläget under kontroll. Vi vet att de svenska klimatutsläppen behöver minska kraftigt nu. Vi behöver konkreta utsläppsminskningar, inte gröna teorier kring vad som är möjligt i framtiden, säger Mikael Sundström.

2018 fick Centerpartiet Greenwashpriset för vilseledning om biobränsle.

Källa: Pressmeddelande från Jordens vänner

Mer att läsa