Gå till innehållet

Positivt besked för Europas viktiga renhållningsarbetare

Världens gamar har det väldigt svårt. På flera håll i världen har bestånden minskat med 80-90 procent. Men det finns undantag. I Bulgarien går det allt bättre för gåsgamarna, tack vare ett naturvårdsprojekt.

Rapporterna om hur illa det går för världens gamar har avlöst varandra de senaste åren. I Indien har gamarna minskat i antal med hela 99 procent på bara 20 år och i Afrika har antalet minskat med 62-80 procent på 30 år enligt en studie från 2015. Även i Nepal har det länge sett mörkt ut med en minskning på 91 procent på 15 år även om trenden där vänts de senaste åren.

I Rodopibergen i Bulgarien finns det också anledning att glädjas. Där har det i år kläckts över 70 gåsgamar. Det är en del av en positiv trend som pågått de senaste åren och som ska ses i bakgrunden av att arten troligen var helt utrotad från Bulgarien på 1970-talet. Utrotningen berodde på minskad tillgång på mat och livsmiljöer, samt för att de utsattes för jakt och förgiftning.

1986 upptäcktes en koloni på 20 fåglar i östra Rodopibergen och sedan dess har fågelföreningen BSPB arbetat med att återetablera gåsgamen i landet. 2016 startade projektet LIFE Vultures som är ett ett samarbete mellan BSPB, Rewilding Rhodopes Foundation och flera andra partners för att få gampopulationen på fötter.

Bland annat har projektet jobbat med att skapa åtlar där gamar och andra djur matas med slaktavfall och påkörda djur. De har också ökat andelen naturliga byten och försökt minska dödsorsaker som förgiftning, tjuvjakt och kollisioner med kraftledningar.

Gamar står för en väldigt viktig funktion i naturen genom att ta hand om döda djur, som annars kan sprida många farliga smittor.

Källa: Rewilding Europe

Mer att läsa