Gå till innehållet

Positiva tecken för akut hotad munksäl

Hawaiis munksäl. Foto: N3kt0n via Wikimedia

Hawaiis munksäl. Foto: N3kt0n via Wikimedia

Hawaiis munksäl lever bara runt Hawaiis kuster och anses akut hotade med färre än 1200 individer kvar i livet, men det finns tecken på en ljusning för arten, trots fortsatta hot från hajar, brist på föda och att fastna i fiskenät och annat skräp som människor lämnar efter sig.

I september öppnades en ny veterinäranläggning på Hawaii vid namn Ke Kai Ola (“det helande havet”) som är helt inriktad på att öka överlevnadsgraden hos arten.

I år har det också fötts 121 ungar, vilket är fler än vanligt. I fjol föddes bara 103 och året innan det 111. Dessutom har överlevnadsstatistiken för unga sälar förbättrats mycket tack vare övervakning och insatser från NOAA:s Hawaiian Monk Seal Research Program, samt det nyöppnade Ke Kai Ola.

Hawaiis munksäl blir mellan 25 och 30 år gamla och blir könsmogna efter 5-10 år. De söker sin föda på knappt 100 meters djup, men har upptäckts gå ner till 300 meters djup. En fullvuxen hawaiis munksäl blir över två meter lång och väger uppemot 200 kilo.

Läs mer:
Artiklar om utrotningshotade arter.
Positiva nyheter om naturen.

Källor: Marine Mammal Center och Animal Diversity Web

Mer att läsa