Gå till innehållet

Positiva nyheter från Stora barriärrevet

Stora barriärrevet. Foto: Holobionics, CC BY-SA 4.0

En ny genomgång av Stora barriärrevet visar att det återhämtat sig väl från tidigare års massblekning. Men forskare oroar sig för att det är en bräcklig ökning.

De norra och centrala delarna av revet har inte haft så höga antal hårda koraller sedan Australian Institute of Marine Science (AIMS) började övervakningen för 36 år sedan. Det framgår av deras rapport “Annual Summary Report on Coral Reef Condition for 2021/22”. I snitt är nu den norra regionen till 36 procent täckt av hårda koraller (jämfört med 27 procent 2021). Den centrala delen har gått upp från 26 procent 2021 till 33 procent 2022.

I södra delarna har dock koralltäcket istället minskat från 38 till 34 procent. Mycket på grund av den pågående massförekomsten av sjöstjärnan törnekrona som äter koraller.

– Det här visar hur känsligt revet är till fortsatta akuta och allvarliga störningar som sker allt oftare och under allt längre perioder, säger AIMS chef Paul Hardisty.

Det gäller även massblekningar på grund av höga havstemperaturer som slår hårt mot korallerna. Det skedde även i år, för fjärde gången på sju år, men den första någonsin som skett samtidigt som det avkylande väderfenomenet La Niña.

– Vi har studerat Stora barriärrevet i 36 år, men aldrig sett massblekningar så här tätt inpå varandra. Varje sommar hotas revet av värmestress, blekning och potentiell dödlighet. Vår förståelse för hur ekosystemet svarar på dessa händelser utvecklas fortfarande, fortsätter Paul Hardisty.

Att korallerna nu ökat i antal något sedan i fjol visar att revet kan återhämta sig om det får vara ostört.

Det finns dock en oro att ökningen är bräcklig. Den mesta delen har nämligen skett med snabbväxande arter i Acropora-släktet. Dessa är extra känsliga mot starka vågor som uppkommer i allt mer frekventa starka vindar och cykloner. Dessutom påverkas de kraftigt av blekning och är törnkronans favoritbyte.

– Den ökande frekvensen av uppvärmda havstemperaturer och massblekningens omfattning understryker det kritiska hot som klimatförändringarna utgör mot alla rev, särskilt när det samtidigt förekommer utbrott av törnekrona och tropiska cykloner. Framtida störningar kan på kort tid vända den observerade återhämtningen, säger Mike Emslie, chef för AIMS övervakningsprogram.

Källor: Australian Institute of Marine Science och Annual Summary Report of Coral Reef Condition 2021/22

Mer att läsa