Gå till innehållet

Positiv utveckling för världens bisonoxar och visenter

I slutet av 2020 meddelade Internationella naturvårdsunionen (IUCN) att visenten ökat så pass mycket i antal att den inte längre rödlistas som sårbar utan nu enbart är “nära hotad”, samtidigt har släktingen bisonoxen haft framgångar i norra Mexiko där en ny hjord etablerat sig.

I mars 2020 släpptes 19 bisonoxar ut i ett naturreservat i norra Mexiko. Utsättningen var en framgång och det lever nu två hjordar med bisonoxar i Coahuila.

– Efter nästan 100 års frånvaro är nu bisonoxen tillbaka på slätterna i Coahuila, när National Commission for Natural Protected Areas [Conanp] 2020 lyckades etablera en till hjord av dessa vackra djur, skrev miljöminister María Luisa Albores på Twitter nyligen.

Förr levde det tiotals miljoner bisonoxar i Mexiko, USA och Kanada, men år 1880 hade intensiv jakt, sjukdomar och exploatering av deras livsmiljöer decimerat populationen till bara ungefär 1 000 bisonoxarna levandes fritt i Mexiko. 2009 återetablerades den första hjorden bisonoxar i norra Mexiko.

Även ljusning för släktingen visenten
Bisonoxar (Bison bison) tillhör släktet bison. Det finns numera bara två levande arter i släktet och den andra är visenten (Bison bonasus) som lever i Europa och som också börjar återhämta sig från utrotningens rand, tack vare långsiktigt bevarandearbete. I början av 1900-talet överlevde den bara i fångenskap, men återintroducerades i naturen på 1950-talet. Sedan dess har utplaceringar, bland annat från svenska djurparker, resulterat i att antalet ökat från cirka 1 800 år 2003 till över 6 200 år 2019. Därmed listas visenten numera bara som “nära hotad” istället för “sårbar” av IUCN.

Nu ska visenten även introduceras i ett skogsområde i Kent, i Storbritannien. I Sverige finns dock ännu inga planer på att återintroducera dessa naturvårdsingenjörer som håller marker öppna och gynnar en lång rad andra arter med sitt betande.

Källor: Mexico News Daily,  El País, BBC och IUCN 

Mer att läsa