Gå till innehållet

Positiv utveckling för lunnefågeln – för första gången på 25 år

Lunnefågel. Foto: Daniel Pettersson

Fågelberget Runde utanför Norges kust hade förr 800 000 häckande fåglar. Nu återstår bara 100 000. Men det senaste året var relativt gynnsamt för havsfåglarna och för lunnefåglarna var det första gången på 25 år de hade en positiv utveckling. Det rapporterar NRK.

Det var på 70-talet som den norska fiskeindustrin började ta upp långt mer sill än beståndet tålde. Det ledde till en kollaps av en redan svag population. Mindre sill i haven drabbade havsfåglarna på Runde hårt. Antalet häckande fåglar har minskat med nästan 90 procent sedan dess.

I fjol upptäckte de som jobbar med övervakning av fågellivet på Runde att det var mer fisk i havet och trenden höll i sig över vintern. Det har bland annat inneburit att lunnefåglarna haft sin första positiva utveckling på hela 25 års tid.

Men det är ett skört hopp för havsfåglarna. De behöver flera år i rad med god födotillgång och de hotas även av att haven innehåller allt mer plast. Havssulorna som häckar på Runde bygger numera sina bon delvis av plastskräp från haven och fågelbevakarna hittar ibland fåglar som dött intrasslade i exempelvis gamla fiskenät.

Läs även:
Välbehövligt bra år för lunnefåglarna i Norge 2019
Naturfotografen Lisa Sihlbergs fotoreportage från lunnefåglarnas ö
Framgångsrik metod räddar lunnefåglar, som påverkas hårt av klimatförändringar

Källa: NRK

Mer att läsa