Gå till innehållet

Polska mödrar protesterar mot avverkning, ammar barn på hyggen

“Polska mödrar vid avverkningar”. Foto: Tomasz Wiech

Cecylia Malik, konstnär från Krakow, aktivist och ekolog var den första som satte sig på en stubbe av ett nyligen fällt träd och ammade sin son. Fler ammande mammor har därefter slutit upp och protesterat mot avverkningarna som har intensifierats i Polen under den senaste tiden. De kallar sig “Matki Polki na wyrębie” (Polska mödrar vid avverkningar) och har utfört sin tysta protest på över 50 kalhyggen.

Cecylia Malik säger i en intervju:
– För mig är amning den mest naturliga delen av dagen. Jag ger det som är bäst för mitt barn men jag önskar även att världen kan ge mitt barn frisk luft och ett hälsosamt liv. Om vi hugger ned träd så berövar vi våra barn detta.

Cecylia Malik har gjort flera happenings i försvar för träd. Ett känt projekt är ” 365 träd”, där hon klättrade upp i ett nytt träd varje dag och fotograferades där. Nu är de flesta av dessa träd borta.

I januari 2017 infördes “Szyszko’s lag” i Polen, nämnd efter miljöministern Jan Szyszko. Den lagen ger privata markägare rätten att hugga ned träd utan att behöva något tillstånd. Följden är att avverkningarna har mångfaldigats över hela landet. Cecylia Malik säger i en artikel i Guardian:

– Varje dag hittar jag ett nytt hygge i och kring Krakow. Sedan den nya lagen kom till så har vi (Matki Polki na wyrębie) demonstrerat på 50 hyggen.

Polens miljöminister Jan Szyszko har gett grönt ljus för en ökning av avverkningar i UNESCO världsarvet Białowieża, den största av Europas sista urskogar. Något som strider mot internationella överenskommelser. EU har därför uppmanat Polen att upphöra med sin olagliga avverkning. De Polska mödrarna har varit där och protesterat och 5 000 människor gick i demonstrationståg mot avverkningarna i Białowieża i juni i år. Men Szyszko visar inget tecken på att han tänker begränsa avverkningarna. Tvärtom, han har sagt att “människan har inte bara rätten utan även en skyldighet att ta för sig av de naturliga resurser som finns”. Anledningen till avverkningarna anges vara att få stopp på barkborren, ett svepskäl menar många.

LÄS ÄVEN: • EU tar Polen till domstol för avverkningarna i världsarvet Białowieża

– Regeringen använder ett utbrott av granbarkborren som förklaring till avverkningarna. Men sådana insektsangrepp är en del av de naturliga förändringsprocesser som format skogen sedan urminnes tider, och definitivt inget godtagbart skäl för att avverka, berättar Adam Bohdan, biolog på Wild Poland Foundation i ett pressmeddelande hos WWF. Han säger att 10 000 träd har fällts hittills och många är inte ens angripna av barkborren utan är 100-åriga ekar.

Förutom barkborren har katolicism haft betydelse genom att skapa retoriken kring skogsskötseln. Szyszko förespråkar skötsel genom vad han ser som människans rättighet genom Gud, såsom det står i Bibeln i Första Moseboken “att fylla jorden och bemästra den”.

LÄS ÄVEN: • Polens nya lag tillåter skogsavverkning utan tillstånd

Vid en konferens som ordnats av bland annat Polens miljödepartement i maj sa Tadeusz Guz från Lublins katolska universitet att miljöarbete är ”ateistisk materialistisk och nihilistisk neo-kommunism” och jämförde miljöaktivister med nazister. Detta är anledningen till att de polska mödrarna begav sig till Rom.

– Vi ville visa att katoliker bryr sig om naturen och inte vill avverka träd. Påven Francis skrev själv om det i sin encykIika (rundskrivelse). Vi väntade med våra barn vid St Peterstorget och påven körde fram till oss, välsignade våra barn och tog vår rapport, säger Daria Gosek, en av aktivisterna från Matki Polki na wyrębie till nyhetssajten Mongabay.

Mödrarna gör allt de kan för att rädda landets skogar.
– Vi står på tröskeln till en miljökatastrof, polska städer är redan bland de mest förorenade i Europa och vi har ett stort problem med smog. Därför är träden våra viktiga allierade.

Källor: Mongabay, wyborcza.pl

Mer att läsa