Gå till innehållet

Polen inleder “massaker” på över 200 000 vildsvin

Vildsvin. Foto: Marie Gillander 

Polen har beslutat att ungefär 210 000 vildvin ska dödas till och med i slutet av februari. Det är 90 procent av landets vildsvinsbestånd. Detta i ett försök att begränsa spridningen av den afrikanska svinpesten, som påstås hämma den polska exporten av griskött. Forskare har dock dömt ut metoden.

Afrikansk svinpest drabbar inte människor, men vi kan bära smittan och kan därmed smitta tamgrisar. För grisar innebär svinpesten ofta att de dör inom fem till tio dagar. Svinpesten har upptäckts i ungefär 3200 vildsvin och tamgrisar på över 100 platser i Polen de senaste fyra åren. Polen exporterar griskött för ungefär 9 miljarder kronor per år, enligt AFP. Det finns i dagsläget inget vaccin mot svinpesten.

Metoden med massavskjutning har dömts ut av forskare som menar att det inte kommer hjälpa att utrota vildsvinen. De menar istället att lösningen finns hos grisfarmarna med bättre sanitet och ökad veterinärövervakning. Jaktbeslutet har också lett till stora protester bland allmänheten med hundratals demonstranter i Warszawa.

LÄS ÄVEN: • Vargar tar oväntat varierade byten i Sverige

Protester kommer även från WWF som menar att vildsvinen är viktiga för ekosystemet och en viktig födokälla för landets vargar. Den åsikten delas även av den erfarna jägaren Pawel Sierpinski som säger till AFP:

– Vi är inte slaktare. Ingen riktig jägare ska delta i den här slakten. Miljöministern har blivit galen.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Vildsvin på hal is får skjuts in till land

Den pågående jakten i Polen är inte den första omfattande avskjutningen av vildsvin i landet. Från april till november sköts 168 000 vildsvin i Polen, enligt landets jägarorganisation. Det beräknas finnas 229 000 vildsvin kvar i Polen i dagsläget. Nu ska 90 procent av dem skjutas.

LÄS ÄVEN: • Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

I Danmark finns en oro för att den afrikanska svinpesten ska drabba deras tamgrisar. Även här är planen att utrota vildsvinen och dessutom att sätta upp ett vildstängsel mot den tyska gränsen.

Afrikansk svinpest var förr i tiden enbart känd söder om Sahara, men har sedan spritt sig till Litauen, Polen, Lettland och Estland, och 2017 påvisades den även i Tjeckien och Rumänien.

Källor: AFP och Mirror

Mer att läsa