Gå till innehållet

Polen ger klartecken till avverkning i Bialoweza

Bialowieza-skogen. Foto: WildberryPassionEget arbete, CC BY-SA 3.0 pl, Länk

Bialowieza är utsedd till ett naturvärldsarv och är en av få urskogar som finns kvar i Europa. I många år har en kamp om skogarna pågått. Nu ska Polen återuppta avverkningarna, trots besked från EU-domstolen att de är olagliga.

EU-domstolen ansåg att Polen bröt mot EU:s lagstiftning när landet avverkade träd över 100 år gamla. Polens regering skyllde på angrepp av granbarkborre. Ett argument som biologer avfärdat både i Polen och i Sverige.

I veckan beslutade Polen om att öka avverkningen i två nya skogsdistrikt i Bialowieza. Landet menar att de inte ska avverka skogar som är äldre än 100 år och att de inte ska fälla träd under fåglarnas häckningstid. Men det är löften som naturorganisationer tar med en stor nypa salt eftersom planerna är dåligt underbyggda. Wild Poland Foundation säger till BBC att beskedet om avverkningar var som “att bli spottad i ansiktet” och Greenpeace i Polen påpekar att forskare och experter påpekat att det finns stora brister i planerna.

Spillra av stor urskog
Bialoweiza-området täcker 141 885 hektar och bara 17 procent av det är skyddat mot avverkning i dagsläget. För 10 000 år sedan var Bialowieza bara en liten del av en urskog som täckte stora delar av Europa. Idag är det i stort sett bara det här området som återstår och det brukar benämnas som Centraleuropas sista urskog.

I området lever 59 olika däggdjur, så som visenter, lodjur, vargar och uttrar. Dessutom häckar här fler än 250 fågelarter och mängder av svampar och skalbaggar trivs i de gamla träden och i den rikliga förekomsten av död ved.

Källor: BBC

Mer att läsa