Gå till innehållet

Plankton orsak till fågeldöd i Östersjön?

Ejdrar i skärgården. Foto: Erik Hansson

Ejdrar i skärgården. Foto: Erik Hansson

En ny avhandling i marin ekologi vid Stockholms universitet visar att det kan vara plankton i Östersjön som ligger bakom fågel- och fiskdöden som drabbat vattnet.

Doktorand Peter Sylvander har forskat på tiaminbristen hos fåglar och fiskar i Östersjön och kommit fram till att plankton i området producerar mindre av den viktiga vitaminen tiamin. Det beror i sin tur bland annat på människans övergödning. Tiaminbristen påverkar djur högre upp i näringskedjan och är troligen orsaken till att många sjöfåglar som lever av musslor har minskat kraftigt i landet.

Enligt honom måste vi minska både överfisket och övergödningen för att försöka återställa balansen i Östersjöns ekosystem.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa