Gå till innehållet

Planerna på att skapa Sveriges största nationalpark fortsätter

Vålådalen. Foto: GrapetonixEget arbete, CC BY 3.0, Länk

Det har gått fyra år sedan de första förstudierna inleddes. Nu fortsätter länsstyrelsens diskussioner med alla inblandade parter för att se till att Sveriges största nationalpark kan bildas.

– Utgångsläget är ganska bra när det gäller vissa saker, det här är statens mark och vi behöver exempelvis inte lösa en massa privata markfrågor. När det gäller alla som bor runt om och är beroende av olika saker återstår mycket prat innan det här är klart, sa Kristina Jonsson som höll i förstudien på länsstyrelsen till Länstidningen Östersund 2013.

LÄS ÄVEN: • Naturvårdsverket: Nationalpark i Bästeträsk och fyra andra områden

Sedan dess har pratet med alla som bor runt om parken fortsatt. Det gäller bland annat samebyarna, kommunerna och turismen. Naturvårdsverket har meddelat att de inte kommer att föreslå till regeringen att det bildas en nationalpark om Sametinget, berörda samebyar eller kommuner motsätter sig en nationalpark.

– Vi tror att förutsättningarna för att nå en sådan samsyn förbättras om parterna känner sig trygga i att det inte kommer att etableras en nationalpark i deras område mot deras vilja, sa Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket, i november 2017.

LÄS ÄVEN: • Guide till Ånnsjön, Storlien och Storulvån

Just nu är planerna att göra om Vålådalens naturreservat till en nationalpark och samtidigt utöka den kraftigt till att omfatta Helags, Sylarna, Blåhammaren, Ånnsjön, Lunndörrs- och Anarisfjällen, samt Trillevallen och Edsåsdalen. Om nationalparken blir av i dessa områden skulle det bli Sveriges största nationalpark.

LÄS ÄVEN: • National Geographic: Helags tredje bäst i världen

– Om vi kommer överens med alla inblandade räknar vi att börja med att bilda en nationalpark vid årsskiftet 2019-2020 säger Göran Gabling, tillförordnad chef vid naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Jämtland, till P4 Jämtland.

För att alla boende i området ska bli nöjda med nationalparken kan det komma att bli tillåtet med jakt eller snöskoterkörning. Göran Gabling på länsstyrelsen säger att de håller det öppet för att se om de kommer överens. Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, säger i ett uttalande att myndigheten “är beredda att ompröva våra tidigare ställningstaganden om exempelvis jakt i nationalparker” eftersom det kan krävas nya lösningar för att bilda en nationalpark i området.

Källa: P4 Jämtland

Mer att läsa