Gå till innehållet

Planer på Sveriges största gruva som hotar 5000 hektar natur

Storforsen, nära Laver. Foto: Anneli Bergvall

Naturskyddsföreningen rapporterar att om planerna på Sveriges största dagbrott i Laver i Norrbotten blir av så kommer 5000 hektar natur förstöras och två skyddsvärda sjöar skulle täckas med 100 meter tjockt lager av giftigt gruvavfall. Gruvans framtid ligger nu hos regeringen.

Det är Boliden som vill starta den enorma koppargruvan i Laver, väster om Älvsbyn och bara några kilometer från Piteälven.

Bergsstaten, som beslutar om prospektering och utvinning av mineraler, menar att Boliden inte gjort någon prövning av hur gruvan skulle påverka de artrika Natura 2000-områdena i närheten. Bolaget anser att miljöprövning och Natura 2000-prövning borde ske samtidigt och motsätter sig egentligen inte att beslutet behöver prövas. De har dock överklagar Bergsstatens beslut till regeringen.

LÄS ÄVEN: • Gruva riskerar Laponiaområdets status som världsarv

I området finns samebyn Semijaur Njargs vinterbetesmarker som också hotas av den gigantiska koppargruvan. Renskötarna skulle enligt en rapport behöva lägga ned sin verksamhet om gruvan blir verklighet.

Naturskyddsföreningen menar att enbart avfallet från gruvan skulle täcka flera tusen hektar mark och att 2,2 miljoner kubikmeter berg skulle sprängas bort.

LÄS ÄVEN: • Ny gruva hotar fjällnära kultur och natur i Oviken

Både länsstyrelsen och Bergsstaten har sagt nej till gruvplanerna. Sedan i januari 2017 ligger dock Bolidens överklagan hos regeringen.

Källor: Naturskyddsföreningen, P4 Norrbotten och SVT Norrbotten

Läs mer

Mer att läsa