Gå till innehållet

Pilgrimsfalk som krockade med cyklist var skottskadad och hade fågelinfluensa

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi

I början av november fick fågelrehabiliteringen Fågelskydd Spillepeng in ett märkligt fall – en pilgrimsfalk hade krockat med en cyklist i Lund. Några veckor senare kom ännu ett oväntat besked – pilgrimsfalken var drabbad av fågelinfluensa, som därmed är konstaterad bland vilda fåglar i Sverige.

– Idag hände det en märklig sak i Lund, skrev Fågelskydd Spillepeng den 6 november på sin Facebooksida.

Det var en kvinna som ringde och berättade att hon krockat med en rovfågel när hon var ute och cykla. Fågeln satt nu på marken i närheten och en mobilbild som hon skickade avslöjade att det var en pilgrimsfalk.

– En sådan olycka måste vara mycket ovanlig! Rimligtvis hade falken råkat ut för något annat missöde innan den törnade emot kvinnans kropp. Hon var för övrigt helt oskadad, skrev Fågelskydd Spillepeng som snabbt kunde vara på plats och hjälpa falken.

Tyvärr klarade sig inte pilgrimsfalken och en veterinär kunde konstatera att den var påskjuten av hagel tidigare. Kroppen skickades till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) som några veckor senare återkom med beskedet att pilgrimsfalken inte bara hade en gammal skottskada, den var dessutom drabbad av fågelinfluensa.

Stötta Fågelskydd Spillepengs arbete.

Fågelskydd Spillepeng hade även skickat in en vitkindad gås samtidigt med pilgrimsfalken och båda var drabbade av fågelinfluensa. SVA rapporterar att de även fått in en smittad vitkindad gås från Gotland. Den 17 november konstaterades fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne.

– Utifrån det vi vet om fåglarnas flyttvägar, fynden i Europa och de fynd vi nu gjort bedömer SVA att smittan nu troligen är relativt utbredd hos vilda fåglar i Sveriges kustområden, särskilt längs flyttfågelrutter på östkusten och södra Sverige. Fågelinfluensan har sannolikt kommit med flyttfåglar som till exempel vitkindade gäss på genomresa, och har sedan spridit sig till lokala fågelarter. Rovfåglar, som till exempel pilgrimsfalk, äter andra fåglar som insjuknar eller dör av fågelinfluensa och löper därför hög risk att drabbas, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Risk för människa kan inte uteslutas
SVA bedömer inte det som osannolikt med fler utbrott under detta vinterhalvåret och den aktuella fågelinfluensan, H5N8, har inte visat sig utgöra en risk för smitta till människa hittills, men “risken för smitta till människa kan aldrig helt uteslutas”, skriver SVA.

– Tack vare att allmänheten rapporterar och skickar in döda fåglar för undersökning skaffar vi oss kunskap om smittläget för fågelinfluensa. Även om vi nu har hittat fall är det viktigt att fortsatt följa utvecklingen och vi är tacksamma för fortsatta rapporter, säger tf. bitr. statsepizootolog Maria Nöremark på SVA.

• Allmänheten kan rapportera in fynd av döda vilda fåglar på Rapporteravilt.sva.se/

Källa: SVA och Fågelskydd Spillepeng

Mer att läsa