Gå till innehållet

PFAS-nivåer över gränsen i världens regnvatten

De miljö- och hälsofarliga PFAS-ämnena sprid globalt via atmosfären och kan hittas över stora delar av världen. Enligt en ny studie är nivåerna på de flesta håll över gränsvärdena för vad som anses säkert.

PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen kemikalier som används i exempelvis brandskum, skoimpregnering, möbeltyger och smink. De flesta av PFAS-ämnena är dåligt undersökta när det gäller miljö- och hälsoeffekter, men de har kopplats till en lång rad allvarliga effekter som cancer, inlärnings- och utvecklingsproblem för barn, infertilitet och komplikationer vid graviditet, ökad kolesterol och problem med immunförsvaret. Ämnena är vitt spridda i miljön och det gäller även i Sverige. Här har uttrar upptäckts ha höga nivåer och fisk från Vättern innehåller så höga halter att EU bara rekommenderar konsumtion en gång i månaden. I Danmark har jägare gått ut och krävt besked om hur de ska hantera kött från djur som skjutits i förorenade områden.

– Vi vill ha myndigheternas svar på om jägare och andra kan äta vilt från sådana områden, säger Niels Söndergaard, jaktansvarig vid Danmarks jaktförbund.

Regnvatten i hela världen överskrider gränser

En ny studie från Stockholm universitet och ETH Zurich visar att det är vanligare än väntat att PFAS-nivåerna överskrider det som anses hälsosamt. I takt med att kunskapen om PFAS ökat har också riktvärdena sänkts. Ett av ämnena (PFOA) klassas nu som farligt i doser som är 37,5 miljoner gånger mindre än vad som tidigare ansågs hälsovådligt.

– Enligt de senaste amerikanska riktlinjerna för PFOA i dricksvatten skulle regnvatten överallt bedömas vara farligt att dricka. Även om vi i den industrialiserade världen inte ofta dricker regnvatten, förväntar sig många människor runt om i världen att det är säkert att dricka, och många av våra dricksvattenkällor försörjs av regnvatten, säger Ian Cousins, huvudförfattare till studien och professor vid Stockholms universitet.

PFAS-ämnena är så beständiga att trots förbud för att använda dem infördes till viss del för 20 år sedan så är nivåerna konstanta. Det innebär att de rekommenderade maximala nivåerna kommer fortsätta överskridas om inget görs och forskarna bakom artikeln menar att de planetära gränserna för PFAS redan har överskridits.

Låt förorenaren betala

– Det kan inte vara så att ett fåtal personer gynnas ekonomiskt samtidigt som de förorenar dricksvattnet för miljontals människor och orsakar allvarliga hälsoproblem. De enorma belopp som det kommer att kosta att minska PFAS i dricksvattnet till nivåer som är säkra enligt nuvarande vetenskapliga rön måste betalas av den industri som tillverkar och använder dessa giftiga kemikalier. Det är dags att agera nu, säger Jane Muncke, verkställande direktör för Food Packaging Forum Foundation i Schweiz.

Källor: Stockholms universitet och Environmental Science & Technology

Mer att läsa