Gå till innehållet

Parasitsvamp allvarligt hot mot Europas salamandrar

Eldsalamander. Foto: Oliver Karlöf

En parasitsvamp har drabbat Europas salamandrar hårt. Situationen anses “alarmerande” och har lett till massdöd hos eldsalamandrarna i Nederländerna, Belgien och Tyskland. Nu oroas forskare över att parasiten ska spridas vidare i Europa.

Parasitsvampen har hittills hittats i Holland, Tyskland och Belgien, samt i Storbritannien i fångenskap. Den drabbar inte vanliga grodor och paddor och vissa arter salamandrar klarar av parasiten bättre, men i vissa områden med eldsalamandrarna har 99,9 procent av populationen dött.

– Vår inventering visar att bara 13 procent av de infekterade salamandrarna överlever efter tio dagar och en tredjedel av de överlevande blev under samma tidsperiod dessutom infekterade. Bara några veckor efter att en population smittas kan den ha minskat med 90 procent för att sedan helt försvinna, berättar forskningsledaren Benedikt Schmidt vid Department of Evolutionary Biology and Environmental Sciences at the University i Zurich.

Parasitsvampen överlever även i kyla i lång tid i naturen och det räcker med kontakt med enbart ett fåtal sporer för en dödlig smitta. Tåligare salamandrar kan förvisso överleva smitta, men fungerar då som reservoar och kan i sin tur smitta andra.

Än så länge är svampen begränsad till ett relativt litet område i Europa och EU har initierat ett forskningsprojekt för att kontrollera och begränsa utbredningen i den mån det går.

Parasitsvampen kommer ursprungligen från Östasien och har troligen spridit sig till Europa genom handeln med levande groddjur. Mellan år 2001 och 2009 importerades över 2 miljoner kinesiska eldbukssalamandrar, en art som ursprungligen upptäcktes bära på parasitsvampen, till USA. Både Schweiz och USA har sedan dess förbjudit import av salamandrar.

2013 hittades den första smittade salamandern i Belgien. Sedan dess har den spridit sig i området. Utbredningen kan ses på den här kartan. Förutom eldsalamander har även mindre vattensalamander och bergvattensalamander smittats. Men det är oklart om de sistnämnda drabbas så hårt av parasitsvampen.

I Sverige har vi två arter salamandrar: mindre vattensalamander och större vattensalamander.

Källor: Natuurpunt, Veterinary Research och Science Daily

Mer att läsa