Gå till innehållet

Panama ger naturen rättigheter

Panama. Foto: Ablancob, CC BY-SA 4.0

Panama är det senaste landet som ger naturen juridiska rättigheter och därmed ökar chansen att den skyddas och slipper exploateras.

Den 24 februari skrev Panamas president Laurentino Cortizo under ett dokument som ger naturen lagliga rättigheter. Därmed ansluter landet till den lilla, men utökande listan av länder som beslutat sig för att stärka naturens skydd i domstolar. Sedan tidigare har Bolivia och Ecuador gått samma väg. Chile diskuterar att införa naturens rättigheter och på flera andra håll i världen har vissa naturområden fått rättigheter. Det gäller exempelvis Uganda, Kanada, Colombia, Indien och Nya Zeeland.

– Denna lag syftar först och främst till att erkänna naturen som ett rättssubjekt, och därmed omdefiniera dess juridiska skyddsomfång och garantera en lista över rättigheter som ska skyddas. Den skapar också en normativ ram som förbättrar och kompletterar de juridiska och rättsliga medel, resurser och argument som är tillgängliga för miljöjurister och miljöaktivister, säger kongressledamoten Juan Diego Vásquez Gutiérrez i Panama.

Förutom en laglig rättighet att existera införs också en princip där skydd av naturen ska ges företräde i fall som står och väger. Lagen innehåller också förtydligande att ursprungsbefolkningen ska vara en viktig del för att tolka och verkställa naturens rättigheter.

Lagen gjordes möjlig tack vare marinbiologen Callie Veelenturf som la fram ett förslag om lagen i februari 2020. Hon är en av grundarna av Rights of Nature och The Leatherback project som kämpar för havssköldpaddor.

– Även om jag inte har någon bakgrund inom miljölagstiftning och miljöpolitik, bestämde jag mig för att presentera naturens rättigheter för lagstiftare i Panama. Jag hade inga förväntningar, men försökte visualisera övertygande berättelser från fältarbetet om de hot som naturen står inför, samt ge politiska argument och kraftfull statistik. Det gav gensvar hos många politiker, som sedan bar facklan vidare. Jag hoppas att allt fler medborgare som har kunskap om hoten mot biologisk mångfald inte kommer att skrämmas av rättssystemet och kommer att föra den nya lagarnas talan, säger hon i en kommentar.

Källa: Earth Law Center och Inside Climate News

Mer att läsa