Gå till innehållet

Palmolja och importerat nötkött störst utsläppsbovar för svensk konsumtion

Palmoljeplantage. Foto: Uwe Aranas or © CEphoto, CC BY-SA 3.0, Länk

En klar majoritet av svenskars konsumtion belastar natur utomlands. Våra matvanor i Sverige bidrar till exempel till stora koldioxidutsläppen från skogsavverkning. Framför allt orsakas detta av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika, det visar ny omfattande data om Sveriges konsumtion. 

Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier. Ett positivt besked är att miljöpåverkan från konsumtionen minskat något de senaste åren, men studien visar också att svensk matkonsumtion har stor påverkan utanför landets gränser. Hela 65 procent av alla utsläpp av växthusgaser kopplad till svensk konsumtion sker i utlandet.

LÄS ÄVEN: • Greenpeace: Inget palmoljeföretag kan garantera att regnskog inte skövlats

– Detta är särskilt tydligt för användningen av kemikalier i jordbruket samt utsläpp från avskogning för att få fram mer jordbruksmark, skriver Naturvårdsverket.

De produktgrupper som bidrar mest till utsläppen av koldioxid är palmolja från Sydostasien (34%) och nötkött från Latinamerika (21%). Dessutom förbrukas över 80 procent av allt färskvatten som krävs för att framställa det vi konsumerar i Sverige i andra länder.

LÄS ÄVEN: • Bara 8 av 47 palmoljeföretag i de största producentländerna är ”hållbara”

Med hjälp av den nya rapporten och beräkningsmodellen kommer det i framtiden bli lättare att räkna ut, inte bara utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, utan också kemikalieanvändning och utsläpp i samband med den skogsskövling som konsumtionen i Sverige tydligt bidrar till.

Källor: Ekot och Naturvårdsverket

Mer att läsa