Gå till innehållet

Överlevnadsbok för mänskligheten

En ständig fråga för folk i miljörörelsen att grubbla över är hur man kan nå fram till fler för att få dem att inse allvaret. Klimatboken är ett lyxigt och genomtänkt verktyg för att lyckas. Även för dig som tror dig ha koll på “klimatfrågan”.

Bokens namn är egentligen intressant i sig. Nog för att den ger en synnerligen bra genomgång av denna vår tids stora utmaning, men egentligen handlar den om väldigt mycket mer än klimatet. Det är snarare en sorts överlevnadsbok för mänskligheten, som ger en förklaring till bakgrunden, krisens extremt många aspekter och hur vi, i elfte timmen, kan agera för att åtminstone lindra den.

“Klimatboken” av Greta Thunberg med flera.

Greta Thunbergs gärningar för att uppmärksamma oss på krisen är välbeskrivna vid det här laget. Det är svårt att toppa att vara med och skapa en rörelse som samlar miljontals människor världen över i en rörelse som bara en global pandemi kunde stanna upp. Men även den här boken är en stark gärning. Över 100 av världens främsta forskare och experter inom en lång rad ämnen har gått samman för att sammanfatta sin kunskap i en och samma bok. Det måste varit ett gigantiskt projekt att ro iland och hålla samman. Det är inte konstigt att texterna spretar något med så många författare, men desto mer imponerande att de hålls ihop så pass väl och håller en begriplig ton.

Det blir också återigen tydligt i Klimatboken vilken vass kommunikatör Greta Thunberg är. Hennes förord till varje kapitel håller väldigt hög klass. Det är smart, pedagogiskt och har med många intressanta synvinklar. Många av dem har också ett stänk av brandtal i sig vilket jag uppskattar. Dessa förord behövs för att skapa struktur och sammanfattningar i den lavin av information som boken innehåller.

För Klimatboken består av över 430 sidor med väldigt mycket koncentrerad information. Det som extremt förenklat kallas klimatförändringar består ju egentligen av en stor mängd olika påverkningar på det mesta som har med vår världs väder- och ekosystem att göra.

Forskarna, experterna och journalisterna som skriver i boken lyfter ett ämne var i relativt korta kapitel. Ibland en oroväckande detalj, ibland en utveckling som borde få världens ledare att bromsa in allt annat för ett tag. Tillsammans ger kapitlen i första halva av boken en nästan överväldigande bild av hur illa läget är. Det är inte bara att vi “kommer få det lite varmare”. Det handlar om allt fler extremer. Mer extrema stormar, torrperioder, skyfall, issmältningar, skogsbränder, spridning av nya invasiva arter och skadeinsekter, rubbningar i de avgörande havsströmmarna, utrotning av arter, allt varmare och surare hav, kraftiga förflyttningar av fiskpopulationer, förstörda korallrev, störningar i vädersystem, allt mindre tillgängligt färskvatten, nya sjukdomar, livsfarlig hetta och mycket annat. Och detta är enbart de ämnen som studerats av forskare. Risken är stor att det finns andra effekter som ingen forskat tillräckligt på än eller som kommer dyka upp längs vår allt varmare väg framåt.

Vi människor har på bara det senaste århundradet haft en sådan enorm effekt på vår planet att det kommer påverka den för all överskådlig framtid. Och det kommer definiera vår framtid vare sig vi vill det eller inte och oavsett vad vi väljer att tro på. För att vara en fråga som påverkar oss alla så är det kanske mest skrämmande att allmänhetens kunskap är så oerhört låg om ämnet. Delvis på grund av att fossilindustrins enorma pr-arbete har lyckats så tvivel och förvirring. Vi skulle nog alla behöva läsa Klimatboken. Innehållsmässigt blir det inte mycket viktigare.

På ett sätt räcker det förvisso att känna till att det är väldigt bråttom att förändra våra samhällen för att göra framtiden uthärdlig för våra barn och barnbarn. Det och ungefär vad man kan göra åt det (exempelvis rösta vettigt, äta mindre kött, konsumera mindre och minimera fossila resor). Men Klimatboken ger väldigt mycket kött på benen för att förstå problemet, de möjliga lösningarna och för att få argument mot klimatforskningsförnekarnas påståenden.

Det kan kännas som en väldigt deppig bok inledningsvis och det har sina naturliga skäl. Huvudidén är ju som bekant att berätta det som forskare kommit fram till. Men efter hand börjar jag snarare känna att den väcker ett visst hopp. Här finns det vi behöver veta. Klimatboken är oerhört genomtänkt och det säger mycket även om Greta Thunberg och Fridays For Future-rörelsen som under de senaste fyra åren utvecklats enormt mycket genom samtal med världsledare, forskare, urfolk och aktivister från hela världen. Även om det politiskt ser väldigt mörkt ut för miljön på många håll i världen så växer rörelsen som förstår att förändring måste ske och inom rörelsen växer kunskapen. Det är Klimatboken ett väldigt tydligt bevis för.

Transparens: Natursidan fick ett exemplar av boken från förlaget.

Mer att läsa