Gå till innehållet

Överfiske största hotet mot 90 utrotningshotade fiskar i Europa

Blåhaj. Foto: Mark Conlin/NMFS - http://swfsc.noaa.gov/ImageGallery/Default.aspx?moid=529. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons

Blåhaj. Foto: Mark Conlin/NMFS. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons

I International Union for the Conservation of Nature (IUCN) nya rapport listas hela 90 fiskar i Europa som utrotningshotade. 40 procent av Europas hajar, rockor och andra broskfiskar riskerar att utrotas och det största hotet är överfiske.

Det stora antalet hotade fiskarter står i kontrast till att det europeiska fisket livnär 5,4 miljoner människor till ett värde av nästan 5000 miljarder kronor årligen. I sin senaste rapport slår IUCN fast att fiskebeståndet framför allt hotas av oreglerat fiske, ett problem som forskarna bakom rapporten menar inte förbättrats de senaste tio åren.

Dessutom utgör utsläpp, exploatering av kustremsor, gruvor och olje- och gasborrning till havs andra hot mot Europas fiskar.

Rapporten, som är beställd av EU-kommissionen, är den första genomgången av de 1200 fiskarter som lever i Medelhavet, Svarta havet, Östersjön, Nordsjön och den europeiska delen av Atlanten. Förutom att 90 arter hotas av utrotning saknas också tillräckligt med information om 20 procent av fiskbestånden, vilket skulle kunna gömma ännu värre siffror.

För att komma till rätta med problemen rekommenderar forskarna att det införs lägre fiskekvoter och ställs krav på mindre bifångst av hotade arter. I dagsläget har många arter inte några fiskekvoter alls. Det gäller till exempel hajar i Medelhavet. Spanien är till exempel en av de största exportörerna av hajfenor och det finns inga begränsningar om hur mycket hajar de får fånga.

Källa: Science Mag och IUCN

Mer att läsa